Aktuelle saker - Side 6

Publisert 15. sep. 2015 10:02

Når politikarane gir grønt lys for fleire småkraftverk og eksisterande kraftverk vert utvida, kjem bønder og bygdefolk dårleg ut.

Grafikk: bølger, vindmøller og fabrikkpiper
Publisert 6. aug. 2015 09:00

For mye bruk av skjønn gjør at økologiske verdier taper mot økonomiske interesser, mener forsker.

Publisert 13. mars 2015 11:34

Forskere ved Juridisk fakultet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) mener Regjeringas forslag, som åpner for mer «fornøyelseskjøring», er i strid med den nye § 112 i Grunnloven og et tilbakeslag for kunnskapsbasert forvaltning.

Publisert 3. okt. 2014 13:47

Reguleringen av kraftmarkedet, både i Norge og EU, skaper nye juridiske problemstillinger. I prosjektet Regulering av kraftmarkedet har Nordisk institutt for sjørett analysert problemstillinger som har oppstått i kraftsektoren, etablert et tverrfaglig samarbeid med UiO Energi og bygger nå opp et internasjonalt forskernettverk rundt disse problemstillingene.