Arrangement

Etter arrangementene legger vi ofte ut presentasjoner fra foredragsholderne i høyre marg på nettsiden for det aktuelle arrangementet.

Kommende

Tid og sted: 24. mai 2018 - 25. mai 2018, Voksenåsen Conference Centre

Interdisciplinary Conference on Migration: Vulnerability, Protection, and Agency in Oslo 24-25 May 2018, under the auspices of the University of Oslo, Faculty of Law.

PROGRAM

Tid og sted: 25. mai 2018 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller

Stud. jur. Karl Jacob Kammler innleder

Tid og sted: 31. mai 2018 18:30 - 20:00, Kjerka, Domus Media

Experiences and Strategies from the European Court of Human Rights, the International Criminal Court, the International Tribunal for the Law of the Sea and the WTO Appellate Body.

Tid og sted: 1. juni 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Vitenskapelig assistent Mikkel Hamar presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 7. juni 2018 12:00 - 15:00, Domus Media, Karl Johans gate 47, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka"), 2. etasje i vestfløyen

Ordstyrer: Rolf Golombek, Frishsenteret/CREE

Kapasitetsmekanismer søker å bøte på forsyningssikkerhetsutfordringer ved å sikre at det alltid er tilgjengelig kapasitet blant konvensjonelle kraftverk.

Det er faglig uenighet om det er nødvendig med kapasitetsmekanismer, samt hvordan kapasitetsmekanismer bør utformes.

Tid og sted: 8. juni 2018 12:00 - 13:00, Domus Media Lødrups kjeller

Innledning ved vitenskapelig assistent Magne Kielland

Tid og sted: 14. juni 2018 12:15 - 13:00, Domus Media, East wing, 1st floor, meeting room Dept. for Petroleum and Energy Law

Was Norway's support a violation of Syrian sovereignty and a breach of the principle of non-intervention?

What is the significance of Norway's intent in supporting the paramilitary group?

Can it be justified as self-defense in accordance with article 51 UNC?

Introduction based on an article published in Klassekampen by Phd. Stipendiat Jørgen Skjold and Prof. Malcolm Langford, followed by a comment by Prof. Geir Ulfstein.

Tid og sted: 15. juni 2018 09:00 - 17:00, Professorboligen, Faculty of Law, University of Oslo

Challenges and Opportunities for the Arctic and Beyond

Tid og sted: 22. juni 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, møterom Lødrups kjeller

Innleder: Professor Dean Lueck, Indiana University

Tid og sted: 31. aug. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved stud. jur. Andreas Dalaker

 

Tid og sted: 19. sep. 2018 18:00 - 19:45, Kulturhuset

I det offentlige ordskiftet blir muslimsk ungdom ofte assosiert med radikalisering. I debatten om islam får de høylytte stemmene gjerne mest plass. Under Forskningsdagene gir vi en stemme til den «tause majoriteten» av vanlige unge muslimer.

Tidligere

Tid og sted: 22. mai 2018 12:15 - 13:00, Kjerka, Domus Media vestfløy

Innledning ved Eliseo Sierra, Aggregated Professor of Commercial Law

Universidad Autónoma de Barcelona

Tid og sted: 16. mai 2018 14:15 - 15:45, Lødrups kjeller

Stipendiat Beate Fiskerstrand ved Nordisk institutt for sjørett presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

Tid og sted: 15. mai 2018 12:00 - 13:00, Kjerka, Domus Media, Karl Johans gate 47

The Norwegian Defense University College, the Research Group on Human Rights, Armed Conflicts, and the Law on Peace and Security, and the Research Group on International Law and Governance have the pleasure to invite you to an open seminar with Dr Bill Boothby.          

Tid og sted: 15. mai 2018 09:00 - 14:00, Gamle Festsal

In Norway, the parliamentary process has resulted in a broad public debate on what consequences an affiliation with the EU’s energy union and the energy agency ACER may have for Norwegian resource management.

Tid og sted: 14. mai 2018 12:00 - 13:00, Kjerka, Domus Media vestfløy

Angus Johnston, professor ved Universitetet i Oxford og professor II ved UiO (Nifs) holder et innlegg der han med utgangspunkt i noen energirettslige spørsmål vil diskutere sammenhengen med andre rettsområder og forholdet mellom nasjonal og internasjonal rett

Tid og sted: 4. mai 2018 12:00 - 13:00, Domus Media Lødrups kjeller

Innledere:

Bjørn Egil Flø, NMBU

Geir Stenseth, UiO

Tid og sted: 27. apr. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media East wing, 1st Floor, Petroleum and Energy Law Meeting room

Professor of European and Comparative Law Stefan Enchelmaier, University of Oxford  

Tid og sted: 27. apr. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved Philip Almestrand Linné, PhD Environmental Law, Goteborgs Universitet

Tid og sted: 25. apr. 2018 17:15 - 19:00, Auditorium 4, Domus Academica, 2. etasje Auditorium 13

Innledere:

Redegjørelse for NOMAs regelverk: Georg Scheel

Fremtidsperspektiver fra de nordiske land: Peter Appel (Danmark), Stefan Brocker og Jørgen Almelöv (Sverige), Niklas Langenskiöld og Nora Gahmberg (Finland), Geir Gustavsson (Norge).

Tid og sted: 25. apr. 2018 15:00 - 16:30, Domus Media, Lødrups kjeller

Dr. Katrin Nyman Metcalf, Chairman of the International Relations Committee (IRC) of the European Space Agency 

Tid og sted: 20. apr. 2018 12:00 - 13:00, Domus media, Lødrups kjeller

Researcher Henri Marie L. van Soest will present his project 

Prosumers in the electricity market

Tid og sted: 18. apr. 2018 14:00 - 15:00, meeting room at Petroleums law dept (Domus Media), Karl Johansgt. 47

Professor Tina Hunter, University of Aberdeen, will give a seminar on the topic.

Tid og sted: 13. apr. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved Guri Hjallen Eriksen, næringsstipendiat ved Universitetet i Oslo/SALT Lofoten AS  

Tid og sted: 11. apr. 2018 14:00 - 15:30, Meeting room Petroleum and Energy Law, Domus Media East Wing 1st floor, Karl Johans gate 47

Introducing Professor Maja Janmyr, Norwegian Center for Human Rights to the International Governance Research Group