Ledige studentstillinger

Foto: To tidligere vit.ass'er ved NIFS

Ledige studentstillinger ved Nordisk institutt for sjørett blir utlyst i februar for påfølgende høst og i september for påfølgende vår.

Her kan du lese mer om livet som vitenskapelig assistent ved NIFS

 Would you like to be part of an exciting and important project? The Norwegian Institute for Water Research (NIVA) has a position available as a research assistant with the project ‘Advancing Green Finance Reform in China’.