Studentutreder i Høyesteretts utredningsenhet

Høyesteretts juridiske utredningsenhet har ledig stilling som studentutreder fra høsten 2018 for en juridisk student som skal skrive 60 poengs masteroppgave.

Høyesteretts juridiske utredningsenhet arbeider både for Høyesteretts ankeutvalg og for avdelingene i Høyesterett. Utredningsenheten utreder ankesaker fra alle rettsområder innen privatrett, offentlig rett og strafferett. I alle saker blir både materielle og prosessuelle spørsmål utredet. Utredningsenheten har også oppdrag for justitiarius, dommerne og direktøren. Utredningsenheten består av rundt 25 jurister, og kjennetegnes ved et faglig sterkt, ungt og trivelig miljø. Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - også når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Krav til søkerne

Søkere bør ha avlagt JUS4211 i masterstudiet i rettsvitenskap eller tilsvarende. Ved vurderingen av søkerne blir det ikke bare lagt vekt på gode eksamensresultater, men også på evne til å kombinere grundighet og effektivitet, god skriftlig fremstillingsevne og samarbeidsevner.

Søke

Interesserte kan ta kontakt med professor dr. juris Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, tlf. 228 59613, eller kontorsjef Kari Pound Davies, k.m.p.davies@jus.uio.no, tlf. 228 59673.

Ansettelsen er for ett år. Stillingen lønnes som et halvt årsverk i lønnstrinn 35.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til professor Finn Arnesen. Spørsmål om administrative forhold kan rettes til kontorsjef Kari Pound Davies, Nordisk institutt for sjørett.

Søknad sendes på elektronisk skjema til k.m.p.davies@jus.uio.no. Skal du søke på flere vitenskapelige assistent stillinger under Nordisk institutt for sjørett kan du gjøre det på samme skjema. Spesifiser i tilfelle hvilke stillinger søknaden gjelder.

Søknadsfrist er 8. mars

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Fristen for å svare på tilbud er 19. mars kl. 12:00.
Tiltredelse skjer etter nærmere avtale.

Den som ansettes vil ha sitt arbeidssted i Høyesteretts utredningsenhet og inngå i denne, slik at arbeidet, i tillegg til arbeidet med masteravhandlingen, vil bestå i juridisk bistand til dommerne, direktøren og utrederne. Vedkommende vil også inngå i det vitenskapelige assistentmiljøet ved Senter for europarett og inviteres til Senterets Svinørsymposium, som vanligvis finner sted i juni.

 

Emneord: Studentutreder, Høyesterett
Publisert 7. feb. 2018 15:21 - Sist endret 7. feb. 2018 15:23