Høstens NIFSe vitass-stillinger: Tjene penger og bygge nettverk mens du skriver masteroppgaven?

Ledige stillinger som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett høsten 2018

Søknadsfrist er 8. mars 2018

Søknad sendes på elektronisk skjema til k.m.p.davies@jus.uio.no

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. 

Felles svarfrist for alle våre stillinger er 19. mars kl.12:00.

Tiltredelse skjer etter nærmere avtale.

Sjørett

Europarett

Ledige studentstillinger våren 2018

Vitenskapelig assistent sjørett

Ved Avdeling for sjørett er det ledig en halv stilling som vitenskapelig assistent fra august 2018

Søknadsfrist er 8. mars 2018

Vitenskapelig assistent europarett

Ved Senter for europarett er det ledig en halv stilling som vitenskapelig assistent fra august 2018

Søknadsfrist er 8. mars 2018

Energirett  - vindkraft

Energirett - kraftmarkedet

Vitenskapelig assistent energirett

Ved Avdeling for Petroleums- og energirett er det ledig en halv stilling som vitenskapelig assistent fra august 2018.

Stillingen er knyttet til prosjekt om miljøhensyn i forbindelse med vindkraftkonflikter (Windland)

Søknadsfrist er 8. mars 2018

Vitenskapelig assistent kraftmarkedet

Ved Avdeling for Petroleums- og energirett er det ledig en halv stilling som vitenskapelig assistent fra august 2018.

Søknadsfrist er 8. mars 2018

Stortinget

Norges Høyesterett

Studentstipendiat ved Stortinget

Stortingets utredningsseksjon har ledig stilling fra høsten 2018 som studentstipendiat for en juridisk student som skal skrive stor masteroppgave (60 poeng).

Søknadsfrist er 8. mars 2018

Studentstipendiat Norges Høyesterett

Høyesteretts juridiske utredningsenhet har ledig stilling som studentutreder fra høsten 2018 for en juridisk student som skal skrive 60 poengs masteroppgave.

Søknadsfrist er 8. mars 2018

Studentstilling innen ekspropriasjonsrett

Forskergruppe i naturressursrett har en ledig halvdagsstilling fra høsten 2018.

Stillingen kan søkes av studenter som skal skrive stor masteroppgave (60 poeng).

Søknadsfrist er 8. mars 2018

Vitenskapelig assistent innen havbruk - TBA 

 

 

Emneord: Vitenskapelig assistent, Ledig stilling, studentstillinger Av Camilla Arnøy
Publisert 30. jan. 2018 15:57 - Sist endret 8. feb. 2018 15:39