Studentstipendiat ved Stortinget

Stortingets utredningsseksjon har ledig stilling fra høsten 2018 som studentstipendiat for en juridisk student som skal skrive stor masteroppgave (60 poeng).

Søknadsfrist er 8. mars 2018

Søkere bør ha avlagt JUS 4111 i masterstudiet i rettsvitenskap eller tilsvarende, men også studenter som har kommet noe kortere i studiet er velkomne til å søke. Ved vurderingen av søknadene legger vi ikke bare vekt på gode karakterer, men også andre forhold.

Den som ansettes vil ha sitt arbeidssted i Stortingets utredningsseksjon, og forutsettes i tillegg til arbeidet med masteravhandlingen å bistå med utredningsoppgaver knyttet til seksjonen. Temaet for masteravhandlingen bør ligge i skjæringsfeltet mellom europarett/statsforfatningsrett, men dette kan diskuteres nærmere.

Stillingen gir god kjennskap til Stortinget og de enkelte fagkomiteenes arbeid. Utredningsseksjonens viktigste oppgaver er å gi faglig bistand til representantene, komiteene og partigrupper. Arbeidet består derfor i å innhente, formidle og bearbeide faktainformasjon som Stortinget trenger, og å utarbeide bakgrunnsnotater. Seksjonen har et godt miljø, og stillingen som studentstipendiat gir en unik mulighet til å arbeide på innsiden av en særlig sentral og spennende institusjon. Se intervju i UNIFORUM.

Studentstipendiatene i Stortingets utredningsseksjon deltar også i det vitenskapelige assistentmiljøet ved Senter for europarett, blant annet Svinør-symposiet.

Søke

Ansettelsen er for ett år. Stillingen lønnes som et halvt årsverk i lønnstrinn 35, (tilsvarende student-vit.ass.). Den som får stillingen vil også ha en tilknytning til Senter for europarett og miljøet der.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Dag Erlend Reite, tlf 23 31 26 93 eller professor Finn Arnesen.

Spørsmål om administrative forhold kan rettes til kontorsjef Kari Pound Davies, Nordisk institutt for sjørett.

Søkerne må ha studierett på masterstudiet i rettsvitenskap. Arbeidsspråket ved utredningsseksjonen er norsk. Vi forutsetter gode kunnskaper i et skandinavisk språk.

Søknad sendes på elektronisk skjema til k.m.p.davies@jus.uio.no. Skal du søke på flere vitenskapelige assistent stillinger under Nordisk institutt for sjørett kan du gjøre det på samme skjema. Spesifiser i tilfelle hvilke stillinger søknaden gjelder.

Søknadsfrist er 8. mars 2018

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.
Tiltredelse skjer etter nærmere avtale.

Publisert 2. feb. 2018 15:41 - Sist endret 2. feb. 2018 15:41