Rådet ved Avdeling for petroleums- og energirett

Rådet ved Avdeling for petroleums- og energirett er eit eige rettleiande råd med representantar frå interessegrupper avdelinga ofte er i kontakt med.

Med i rådet er:

Oluf Bjørndal, Juridisk fagsjef Norsk olje & gass (NOROG)
Ole Anders Lindseth, ekspedisjonssjef, Olje- og energidepartementet
Per Håkon Høisveen, ekspedisjonssjef, Olje- og energidepartementet
Søren Hornbæk Svendsen, Partner, Advokatfirma Horten, DK
Arild Jørgensen, Total  Leder av Juridisk utvalg i Norsk olje & gass (NOROG)
Liv Monica Stubholt, Partner, Advokatfirmaet Selmer DA
Tore Ulleberg, juridisk direktør ConocoPhillips

Publisert 19. nov. 2009 10:55 - Sist endret 11. feb. 2016 14:06