Ansatte - Nordisk institutt for sjørett

Listen inneholder 59 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aas, Sveinung Vitenskapelig assistent sveinung.aas@student.jus.uio.no Vitenskapelig assistent, Senter for Europarett
Alvik, Ivar Professor +47 22859437 ivar.alvik@jus.uio.no Kontraktsrett, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Rettshistorie, Internasjonal investeringsrett, Petroleumsrett, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal)
Arnesen, Finn Professor - leder Senter for europarett 228 59613 482 500 45 (mob) finn.arnesen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, Petroleumsrett, Offentlige anskaffelser
Arnesson, Daniel Stipendiat +47-22859741 98065238 (mob) +47 980 65 238 daniel.arnesson@jus.uio.no Energirett, miljørett, naturressursrett, utviklingsrett, internasjonal rett, komparativ rett, rettssosiologi, utvikling, fornybar energi, energi, bærekraftig utvikling, miljø og klima, Sørafrika, India
Arnøy, Camilla Seniorkonsulent +47-22859748 91347271 (mob) +47 91347271 camilla.arnoy@jus.uio.no Nettredaktør, Arrangementer, Innkjøp, HR-portal, Studieadministrasjon
Banet, Catherine Førsteamanuensis +47-22859614 97073844 (mob) +47 970 73 844 catherine.banet@jus.uio.no energirett, petroleumsrett, miljørett, EU-rett, EØS-rett, naturressursrett, havrett, fornybar energi, klima, CCS, folkefinansiering
Bjørnebye, Henrik Professor +47-22859740 +47-90640229 (mob) +47-90640229 henrik.bjornebye@jus.uio.no Energirett, EU-rett, EØS-rett, Petroleumsrett, Kontrakter og avtaler, Ekspropriasjonsrett, Erstatningsrett
Brandal, Jonas Sekretær 98879991 (mob) 98879991 jonas.brandal@student.jus.uio.no
Bruzelius, Karin Maria Høyesterettsdommer 22859590 k.m.bruzelius@jus.uio.no
Bull, Hans Jacob Professor emeritus +47-22859751 +47-92037884 (mob) h.j.bull@jus.uio.no
Bydal, Knut Olav Vitenskapelig assistent 91648103 k.o.bydal@student.jus.uio.no Havrett, Genetiske ressurser
Davies, Kari Marie Pound kontorsjef 22 85 96 73 91741835 (mob) k.m.p.davies@jus.uio.no
Ding, Lianzhi +86 - 188 50171949 lianzhi.ding@jus.uio.no
Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen Professor i sivil- og handelsrett, dr. juris + 358 9 19123389 ellen.eftestol-wilhelmsson@helsinki.fi Sjørett, Kontraktsrett, Transportrett, Agent- og mellommannsrett, Norden
Ellingsen, Hilde K. Stipendiat 97121787 h.k.ellingsen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett
Ellingsæter, Sjur Swensen Stipendiat +47-22859290 s.s.ellingsater@jus.uio.no EU-rett, EØS-rett, Finansmarkedsrett, Konkursrett, obligasjonsrett
Engström, Josefin Natalie Stipendiat +47-22859987 j.n.engstrom@jus.uio.no Internasjonal investeringsrett, Internasjonale domstoler, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Internasjonal offentlig rett, Menneskerettigheter
Falkanger, Thor Professor emeritus +47-22 85 97 43 -47-915 36 406 (mob) thor.falkanger@jus.uio.no Sjørett, Tingsrett
Fiskerstrand, Beate Stipendiat +47-22859633 beate.fiskerstrand@jus.uio.no Kontraktsrett, Formuerett, Erstatningsrett, Komparativ rett, Sjørett, Rettsøkonomi, Tredjemannsvern
Fodchenko, Irina Stipendiat +47-22859589 +47-40048081 (mob) irina.fodchenko@jus.uio.no Petroleumsrett, Sjørett, Miljørett, Internasjonal offentlig rett, Russisk rett, Norden, Russland
Furuseth, Hanna Vitenskapelig assistent hanna.furuseth@student.jus.uio.no Europarett
Greaves, Rosa professor II +47 228 59682 +447860108195 (mob) rosa.greaves@jus.uio.no Sjørett., Transportrett, Europarett
Hamre, Inger M. Hovedbibliotekar +47-22859352 +47-92422204 (mob) i.m.hamre@jus.uio.no Bibliotek, Kurs, Litteratursøk, Lån, Purringer, Veiledning
Hertzberg, Ingrid ingrid.hertzberg@student.jus.uio.no
Hillion, Christophe christophe.hillion@jus.uio.no