Administrativt tilsette

 

 

Emneord 

Personer 1 - 8 av 8
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Camilla Arnøy Arnøy, Camilla Seniorkonsulent +47-22859748 91347271 +47 91347271 camilla.arnoy@jus.uio.no Innkjøp, Arrangementer, Studieadministrasjon, HR-portal, Nettredaktør
Bilde av Kari Marie Pound Davies Davies, Kari Marie Pound kontorsjef 22 85 96 73 91741835 k.m.p.davies@jus.uio.no
Bilde av Ellen Filmberg Filmberg, Ellen Førstekonsulent +47-22859371 ellen.filmberg@jus.uio.no
Bilde av Inger M. Hamre Hamre, Inger M. Hovedbibliotekar +47-22859352 +47-92422204 i.m.hamre@jus.uio.no
Bilde av Bente Lindberg  Kraabøl Kraabøl, Bente Lindberg Rådgiver 22 85 95 29 47 02 69 02 b.l.kraabol@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Budsjett, Kontrakter og avtaler, prosjekter, seminarer, workshops
Bilde av Erlend Lindholt Lindholt, Erlend Sekretær erlend.lindholt@student.jus.uio.no
Bilde av Andre Nilsen Nilsen, Andre Overingeniør +47-22859722 andre.nilsen@jus.uio.no
Bilde av Sara Tesfai Tesfai, Sara Førstekonsulent +47-22859371 sara.tesfai@jus.uio.no Maritime Law, Studieadministrasjon, LLM