Personar med emneord «Tingsrett»

Namn Telefon E-post Emneord
Bilete av Thor Falkanger Falkanger, Thor Professor emeritus +47-22 85 97 43 -47-915 36 406 thor.falkanger@jus.uio.no Sjørett, Tingsrett