Alla Pozdnakova

Professor
Bilde av Alla  Pozdnakova
English version of this page
Telefon (+ 47) 22 85 96 43
Rom 081
Treffetider tirsdager 10-12 og etter avtale (send epost)
Brukernavn
Besøksadresse Senter for europarett Domus Media øst
Postadresse Senter for europarett Postboks 6706 St. Olavs plass 0138 OSLO

Faglige interesser

Pozdnakova arbeider med EU/EØS-rett og konkurranserett, særlig problemstillinger av konkurranserettslig art i skipsfart. Hun har også forsket på havrett og jurisdiksjonsspørsmål i forhold til forurensning fra skip.

Undervisning

 

Forvaltningsrett

Folkerett

EØS-rett

Basisgrupper 1.studieår

International Summer School (UiO)

Bakgrunn

Pozdnakova fullførte sin juridisk utdanning ved Universitetet i Latvia i 1999 og ble Master of European and International Law (LLM), Riga Graduate School of Law i 2001. Som juridisk rådgiver i statlig virksomhet og privat praksis arbeidet hun med oppdrag innen EU rett, kontraktsrett, transportrett, selskapsrett og utlendingsloven. I 2001-2005 foreleste Pozdnakova i Internasjonal Handelsrett ved Riga Graduate School of Law, og skrev doktoravhandling ved Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett. Pozdnakova tok dr.juris graden ved Universitetet i Oslo i 2007 da hun disputerte med avhandlingen "Liner Shipping: a competition law analysis" publisert i opparbeidet form av Kluwer Law International (2008).

Fra 2008 til 2012 var hun postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett der hun underviste i Sjøsikkerhet (Safety at Sea) på LL.M programmet og forsket på jurisdiksjonsspørsmål og relaterte havrettslige problemstillinger som reiser seg i straffesaker som involverer oljeforurensning fra skip.

Fra september 2012 er Pozdnakova førsteamanuensis ved Senteret for europarett.

Verv

Medredaktør for skriftserien MarIus (EU/EØS-rettslige artikler).

Emneord: Europarett, EØS-rett, Havrett, Folkerett, Forvaltningsrett, Marked og konkurranse

Publikasjoner

Criminal Jurisdiction over Perpetrators of Ship-Source Pollution: International Law, State practice and EU Harmonization, Brill/Martinus Nijhoff Publishers (October 2012), 360 s. ISBN 978-90-04-20999-2,  ISBN 978-90-04-21000-4 (e-bok)

Places of refuge for vessels in the Barents Sea: perspectives of the Norwegian-Russian cooperation. Journal of International Maritime Law 2009 ;Volum 15.(6) s. 495-507
 

Excessive Pricing and the Prohibition of the Abuse of a Dominant Position. World Competition.  ISSN 1011-4548.  33(1), s 121- 139

Information Exchange Agreements between Liner Shipping Companies under EC Competition Law, In Antonis, Antapassis; Lia I., Athanassiou & Erik, Røsæg (ed.),  Competition and regulation in shipping and shipping related industries.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-17395-8.  Part I Competition in Shipping.  s 26 - 42

Liner Shipping and EU Competition Law. Kluwer Law International.  ISBN 978-90-411-2717-4.  492 s.

 • Pozdnakova, Alla (2015). Offshore installations as the arena for environmental protests. MarIus.  ISSN 0332-7868.  456, s 287- 368
 • Pozdnakova, Alla (2014). Competition infringements in the port sector: a case commentary. European Competition Law Review.  ISSN 0144-3054.  35(4), s 196- 200
 • Pozdnakova, Alla (2014). The impact of European Union Law on freedom of contract in the port sector. MarIus.  ISSN 0332-7868.  s 51- 68
 • Pozdnakova, Alla (2011). Criminal sanctions for ship-source pollution Den offentlige påtalemyndighet (Public prosecution authorities) mot A og Q (MV Full City) Court of Appeal, Agder, Norway, 22 June 2011. Journal of International Maritime Law.  ISSN 1478-8586.  17(4), s 255- 259
 • Pozdnakova, Alla (2010). Excessive Pricing and the Prohibition of the Abuse of a Dominant Position. World Competition.  ISSN 1011-4548.  33(1), s 121- 139
 • Pozdnakova, Alla (2010). New liner-consortia block-exemption: a legislative commentary. European Competition Law Review.  ISSN 0144-3054.  31(10), s 415- 420
 • Pozdnakova, Alla (2009). An overview of Russian maritime Safety Regulation (with particular focus on port control). MarIus.  ISSN 0332-7868.  (371), s 153- 166
 • Pozdnakova, Alla (2009). Buyer power in the retail trading sector: evolving Latvian regulation. European Competition Law Review.  ISSN 0144-3054.  30(8), s 387- 392
 • Pozdnakova, Alla (2009). Information Exchange Agreements between Liner Shipping Companies under EC Competition Law, In  Competition and regulation in shipping and shipping related industries.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-17395-8.  Part I Competition in Shipping.  s 26 - 42
 • Pozdnakova, Alla (2009). Places of refuge for vessels in the Barents Sea: perspectives of the Norwegian-Russian cooperation. Journal of International Maritime Law.  ISSN 1478-8586.  15(6), s 495- 507
 • Pozdnakova, Alla (2007). Anonymity of shipowners as a maritime security problem - EU law implications. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (360), s 105- 132
 • Pozdnakova, Alla (2003). (Implementation of EU law in maritime law in Latvia), I:  Eiropas savienibas tiesibu istenosana Latvija.  Latvijas Vestnesis.  ISBN 9984731286.  Kapittel.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pozdnakova, Alla (2013). Criminal Jurisdiction over Perpetrators of Ship-Source Pollution: International Law, State Practice and EU Harmonization. Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-20999-2.  346 s.
 • Pozdnakova, Alla (2008). Liner Shipping and EU Competition Law. Kluwer Law International.  ISBN 978-90-411-2717-4.  492 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pozdnakova, Alla (2009). International Law in the Russian Courts, illustrated by the Telenor case.
 • Pozdnakova, Alla (2009). Legal issues surrounding risk prevention illustrated by maritime sector .
 • Pozdnakova, Alla (2008). Cooperation of liner carriers under EC Competition law - wtih focus on information exchanges.
 • Pozdnakova, Alla (2008). Gjesteforelesning om norsk og russisk rett (komparativ studie).
 • Pozdnakova, Alla (2008). Kontrol innostrannih sudov v portah Norvegii (Port State control in Norway).
 • Pozdnakova, Alla (2008). Russian Shipping Safety Regulation: a Comparative Study.
 • Pozdnakova, Alla (2007). Liner shipping : a competition law analysis.
 • Pozdnakova, Alla (2007). Sravnitelno-pravovoj analiz na primere Norvegii (Comparative Legal Research: a Norwegian approach).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. jun. 2013 14:56 - Sist endret 12. jan. 2016 13:14