Alla Pozdnakova

Professor
Bilde av Alla  Pozdnakova
English version of this page
Telefon (+ 47) 22 85 96 43
Rom 081
Treffetider tirsdager 10-12 og etter avtale (send epost)
Brukernavn
Besøksadresse Senter for europarett Domus Media øst
Postadresse Senter for europarett Postboks 6706 St. Olavs plass 0138 OSLO

Faglige interesser

Pozdnakova arbeider med EU/EØS-rett og konkurranserett, særlig problemstillinger av konkurranserettslig art i skipsfart. Hun har også forsket på havrett og jurisdiksjonsspørsmål i forhold til forurensning fra skip.

Undervisning

EU Substantive Law (fagansvarlig)

EØS-rett

Alminnelig forvaltningsrett

Law of the Sea

A Changing Arctic - International Summer School (UiO)

Bakgrunn

Pozdnakova fullførte sin juridisk utdanning ved Universitetet i Latvia i 1999 og ble Master of European and International Law (LLM), Riga Graduate School of Law i 2001. Som juridisk rådgiver i statlig virksomhet og privat praksis arbeidet hun med oppdrag innen EU rett, kontraktsrett, transportrett, selskapsrett og utlendingsloven. I 2001-2005 foreleste Pozdnakova i Internasjonal Handelsrett ved Riga Graduate School of Law, og skrev doktoravhandling ved Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett. Pozdnakova tok dr.juris graden ved Universitetet i Oslo i 2007 da hun disputerte med avhandlingen "Liner Shipping: a competition law analysis" publisert i opparbeidet form av Kluwer Law International (2008).

Fra 2008 til 2012 var hun postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett der hun underviste i Sjøsikkerhet (Safety at Sea) på LL.M programmet og forsket på jurisdiksjonsspørsmål og relaterte havrettslige problemstillinger som reiser seg i straffesaker som involverer oljeforurensning fra skip.

Fra september 2012 var Pozdnakova førsteamanuensis ved Senteret for europarett.

Podznakova har vært professor ved Senter for europarett siden september 2013.

Verv

Medredaktør for skriftserien MarIus (EU/EØS-rettslige artikler).

Emneord: Europarett, Havrett, Baltikum, Ukraina, Russland, Arktis, nordområdene

Publikasjoner

Criminal Jurisdiction over Perpetrators of Ship-Source Pollution: International Law, State practice and EU Harmonization, Brill/Martinus Nijhoff Publishers (October 2012), 360 s. ISBN 978-90-04-20999-2,  ISBN 978-90-04-21000-4 (e-bok)

Places of refuge for vessels in the Barents Sea: perspectives of the Norwegian-Russian cooperation. Journal of International Maritime Law 2009 ;Volum 15.(6) s. 495-507
 

Excessive Pricing and the Prohibition of the Abuse of a Dominant Position. World Competition.  ISSN 1011-4548.  33(1), s 121- 139

Information Exchange Agreements between Liner Shipping Companies under EC Competition Law, In Antonis, Antapassis; Lia I., Athanassiou & Erik, Røsæg (ed.),  Competition and regulation in shipping and shipping related industries.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-17395-8.  Part I Competition in Shipping.  s 26 - 42

Liner Shipping and EU Competition Law. Kluwer Law International.  ISBN 978-90-411-2717-4.  492 s.

 • Pozdnakova, Alla (2017). Aleksei Petruhhin: Extradition of EU Citizens to Third States. European Papers.  ISSN 2499-8249.  s 1- 14 Fulltekst i vitenarkiv
 • Pozdnakova, Alla (2016). Historic shipwrecks - contemporary challenges: Protection of the underwater cultural heritage. MarIus.  ISSN 0332-7868.  473, s 97- 128
 • Pozdnakova, Alla (2015). Offshore installations as the arena for environmental protests. MarIus.  ISSN 0332-7868.  456, s 287- 368
 • Pozdnakova, Alla (2014). Competition infringements in the port sector: a case commentary. European Competition Law Review.  ISSN 0144-3054.  35(4), s 196- 200
 • Pozdnakova, Alla (2014). The impact of European Union Law on freedom of contract in the port sector. MarIus.  ISSN 0332-7868.  s 51- 68
 • Pozdnakova, Alla (2011). Criminal sanctions for ship-source pollution Den offentlige påtalemyndighet (Public prosecution authorities) mot A og Q (MV Full City) Court of Appeal, Agder, Norway, 22 June 2011. Journal of International Maritime Law.  ISSN 1478-8586.  17(4), s 255- 259 Fulltekst i vitenarkiv
 • Pozdnakova, Alla (2010). Excessive Pricing and the Prohibition of the Abuse of a Dominant Position. World Competition.  ISSN 1011-4548.  33(1), s 121- 139 Fulltekst i vitenarkiv
 • Pozdnakova, Alla (2010). New liner-consortia block-exemption: a legislative commentary. European Competition Law Review.  ISSN 0144-3054.  31(10), s 415- 420
 • Pozdnakova, Alla (2009). An overview of Russian maritime Safety Regulation (with particular focus on port control). MarIus.  ISSN 0332-7868.  (371), s 153- 166
 • Pozdnakova, Alla (2009). Buyer power in the retail trading sector: evolving Latvian regulation. European Competition Law Review.  ISSN 0144-3054.  30(8), s 387- 392
 • Pozdnakova, Alla (2009). Information Exchange Agreements between Liner Shipping Companies under EC Competition Law, In Antonis Antapassis; Lia I. Athanassiou & Erik Røsæg (ed.),  Competition and regulation in shipping and shipping related industries.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-17395-8.  Part I Competition in Shipping.  s 26 - 42
 • Pozdnakova, Alla (2009). Places of refuge for vessels in the Barents Sea: perspectives of the Norwegian-Russian cooperation. Journal of International Maritime Law.  ISSN 1478-8586.  15(6), s 495- 507
 • Pozdnakova, Alla (2007). Anonymity of shipowners as a maritime security problem - EU law implications. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (360), s 105- 132 Fulltekst i vitenarkiv
 • Pozdnakova, Alla (2003). (Implementation of EU law in maritime law in Latvia), I: I. Alehno (red.),  Eiropas savienibas tiesibu istenosana Latvija.  Latvijas Vestnesis.  ISBN 9984731286.  Kapittel.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pozdnakova, Alla (2013). Criminal Jurisdiction over Perpetrators of Ship-Source Pollution: International Law, State Practice and EU Harmonization. Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-20999-2.  346 s.
 • Pozdnakova, Alla (2008). Liner Shipping and EU Competition Law. Kluwer Law International.  ISBN 978-90-411-2717-4.  492 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pozdnakova, Alla (2016). Martin Hennig: Frihandel med helseskadelige rus- og næringsmidler – EU- og EØS-rettens rammer for nasjonalt vern av folkehelsen. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  02(03), s 324- 329
 • Pozdnakova, Alla (2016). Filtering, blocking and take-down of illegal content on the Internet (Country report -Latvia) .
 • Pozdnakova, Alla (2016). Protection of the Underwater Cultural Heritage.
 • Pozdnakova, Alla (2009). International Law in the Russian Courts, illustrated by the Telenor case.
 • Pozdnakova, Alla (2009). Legal issues surrounding risk prevention illustrated by maritime sector .
 • Pozdnakova, Alla (2008). Cooperation of liner carriers under EC Competition law - wtih focus on information exchanges.
 • Pozdnakova, Alla (2008). Gjesteforelesning om norsk og russisk rett (komparativ studie).
 • Pozdnakova, Alla (2008). Kontrol innostrannih sudov v portah Norvegii (Port State control in Norway).
 • Pozdnakova, Alla (2008). Russian Shipping Safety Regulation: a Comparative Study.
 • Pozdnakova, Alla (2007). Liner shipping : a competition law analysis.
 • Pozdnakova, Alla (2007). Sravnitelno-pravovoj analiz na primere Norvegii (Comparative Legal Research: a Norwegian approach).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. juni 2013 14:56 - Sist endret 3. apr. 2017 22:02

Prosjekter