Catherine Banet

Førsteamanuensis - Nordisk institutt for sjørett
Bilete av Catherine Banet
English version of this page
Telefon +47-22859614
Mobiltelefon 97073844 +47 970 73 844
Rom 143 DMØ
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media øst Karl Johans gate 47 Avdeling for petroleumsrett
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytingar Det juridiske fakultet

Faglige interesser

Energirett – Petroleumsrett – Miljørett – EU-rett - EØS-rett – naturressursrett – konkurranserett (spesielt statsstøtte) – fornybar energi.

Forskning under arbeid: statsstøtte i fornybarenergisektoren; kapasitetsmekanismer; folkefinansiering av energitiltak; gasstransport infrastruktur i Norge; utvinning av ressurser i havbunnen; karbonfangst og lagring (CCS); regulering av teknologisk innovasjon i energisektoren.

Undervisning og veiledning

Energirett – Petroleumsrett – Miljørett – EU/EØS-rett – statsstøtte – fornybar energi – klima – rettskildelære

Bakgrunn

Ph.D. (UiO, Oslo) 2012, LL.M i Internasjonal og Europeisk Miljø- og Energirett (KUL, Leuven) 2007, MA i Internasjonal Politikk (Ceris, Paris/Brüssel) 2003, MA i Europeiske Studier/Europarett (UCL, Louvain-la-Neuve) 2002, LL.B (Lille) 2002, I.E.P. (Aix-en-Provence) 2001.

Førsteamanuensis, Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 2014-

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Olje- og energi avdelingen, 2011-2014

Stipendiat, Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 2006-2011

Jurist, advokatfirmaet Huglo-Lepage & Partners, Brüssel, 2004-2006

Praktikant, Europakommisjonen, Miljødirektoratet, Brüssel, 2003-2004

Praktikant, Den amerikanske ambassaden i Belgia, Department of Commerce, Energy and Environment Sections, 2003.

Medlemskap / Verv

Utenlandssansvarlig, Juridisk fakultet (2017-)

Naturressursgruppen, Juridisk fakultet (nestleder)

Nordic Environmental Law Network (NELN)

Energy Law Research Forum (ELRF)

Europarettsnettverket, UiO

ECOHZ Renewable Energy Foundation - styremedlem

JUS-utvalget for energi- og miljørett, medlem

Medlem Academic Advisory Group av Section on Energy, Environmental and Infrastructure Law (SEERIL) som tilhører International Bar Association (IBA).

Emneord: naturressursrett, energirett, miljørett, EØS-rett, klima, fornybar energi, folkefinansiering, havrett, EU-rett, CCS, petroleumsrett

Publikasjonar

Doktoravhandling: “Tradable green certificates schemes under EU law: the influence of EU law on national support schemes for renewable electricity generation” (UniPub, 2012) (Kluwer, forthcoming 2014). Utnevnt til Kongens gullmedalje i 2013.

 • Banet, Catherine (2017). Effectiveness in Climate Regulation: Simultaneous Application of a Carbon Tax and an Emissions Trading Scheme to the Offshore Petroleum Sector in Norway. Carbon and Climate Law Review.  ISSN 1864-9904.  11(1), s 25- 38 . doi: /10.21552/cclr/2017/1/5
 • Banet, Catherine (2017). Legal framework to develop offshore Wind Power in France, In Anton Ming-Zhi Gao & Chien-Te Fan (ed.),  The Development of a comprehensive legal framework for the promotion of offshore Wind Power. The lessons from Europe and Pasific Asia.  Wolters Kluwer.  ISBN 978-90-411-8397-2.  Chapter 3.  s 59 - 86
 • Banet, Catherine (2017). Legal framework to develop offshore Wind Power in Norway, In Anton Ming-Zhi Gao & Chien-Te Fan (ed.),  The Development of a comprehensive legal framework for the promotion of offshore Wind Power. The lessons from Europe and Pasific Asia.  Wolters Kluwer.  ISBN 978-90-411-8397-2.  Chapter 5.  s 103 - 142
 • Banet, Catherine (2017). The Paris agreement to the UNFCCC: underlying Dynamics and expexted consequences for the energy sector, In Martha Roggenkamp & Catherine Banet (ed.),  European energy Law report XI.  Intersentia.  ISBN 978-1-78068-469-7.  Chapter IV.  s 71 - 91
 • Banet, Catherine (2016). Enabling the crowdfunding of energy projects: the regulation of small-scale community financing in Europe, In Lila Barrera-Hernandez; Barry Barton; Lee Godden; Alastair Lucas & Anita Rønne (ed.),  Sharing the costs and benefits of energy and resource activity. Legal change and impact on communities.  Oxford University Press.  ISBN 9780198767954.  Kapittel 18.  s 317 - 337
 • Banet, Catherine (2015). Coexistence and Interaction Between Offshore Petroleum Activities and Surrounding Physical Environment: Area Use and Emissions Regulation. The Norwegian Case.. Oil, Gas and Energy Law.  ISSN 1875-418X.  13(6)
 • Banet, Catherine (2015). Coexistence and interaction between offshore petroleum activities and surrounding physical environment: area use and emissions regulation. MarIus.  ISSN 0332-7868.  456, s 257- 286
 • Banet, Catherine (2010). Terms and conditions of renewable energy certificates trading in the United States, In Bram Delvaux; Michael Hunt & Kim Talus (ed.),  EU energy law and policy issues. ELRF collection. Second edition.  Euroconfidentiel.  ISBN 978-2-930066-72-1.  Section 4.4.  s 323 - 360
 • Banet, Catherine (2009). Non-nuclear energy. Yearbook of International Environmental Law.  ISSN 0965-1721.  18, s 288- 309
 • Banet, Catherine (2009). Regulering av utslipp fra skipsfart. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (371), s 73- 77
 • Banet, Catherine (2008). Bioenergy as integration of the sustainable development principle in energy policy. The particular case of EC biomass regulation, In Hans Christian Bugge & Christina Voigt (ed.),  Sustainable development in international and national law.  Europa Law Publishing.  ISBN 978-90-76871-84-4.  Chapter 4.4.  s 445 - 473
 • Banet, Catherine (2008). The use of market-based instruments in the transition from a carbon-based economy, In Donald N. Zillman; Catherine Redgwell; Yinka O. Omorogbe & Lila K. Barrera-Hernandez (ed.),  Beyond the carbon economy. Energy law in transition.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-953269-8.  10.  s 207 - 230
 • Banet, Catherine (2007). Legal agenda for the review of the EU emissions trading scheme. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (360), s 347- 381

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Roggenkamp, Martha & Banet, Catherine (ed.) (2017). European energy Law report XI. Intersentia.  ISBN 978-1-78068-469-7.  345 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 5. sep. 2014 15:16 - Sist endra 1. feb. 2018 12:27