Ivar Alvik

Professor
Bilde av Ivar Alvik
English version of this page
Telefon +47 22859437
Faks +47 22859610
Brukernavn
Besøksadresse Petroleumsavdelingen Domus Media Karl Johans gate 47
Postadresse Nordisk Institutt for Sjørett PB 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Kontraktsrett, forvaltningsrett, internasjonal privat- og prosessrett, rettshistorie, internasjonal investeringsrett, petroleumsrett, voldgift  

Bakgrunn

Cand.jur. (UiO) 2000, M.jur. Oxford University 2001, Dr.juris (UiO) 2007

 

Professor, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 2014

Førsteamanuensis, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 2011

Advokatfullmektig og senere fast advokat, Thommessen, 2008-2010

Seniorrådgiver, Utenriksdepartementet, Rettsavdelingen, 2007

Forsker, Nordisk Institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 2007

Universitetsstipendiat, Institutt for Offentlig Rett (UiO), 2002-2006

Advokatfullmektig, BAHR, 2001-2002

Vit.ass. Institutt for offentlig rett (UiO), 2000

Verv

Medlem av kontrollkomiteen, Den Norske Krigsforsikring for Skib

 

 

Emneord: Kontraktsrett, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Rettshistorie, Internasjonal investeringsrett, Petroleumsrett, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal)

Publikasjoner

 • Alvik, Ivar (2017). Alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og kontraktstyper i norsk rett. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  52(6), s 378- 405
 • Alvik, Ivar (2017). Protection of property in the early law of nations. Journal of the History of International Law / Revue d'histoire du droit international.  ISSN 1388-199X.
 • Alvik, Ivar (2016). Endringskrav og ugyldighet ved forutsetningssvikt i komplekse tilvirkningskontrakter, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  Kapittel.  s 21 - 48
 • Alvik, Ivar (2016). The NAFTA Chapter 11 Rules on Investment protection and Public contracts, In Mathias Audit & Stephan W. Schill (ed.),  Transnational Law of Public contracts.  Bruylant.  ISBN 9782802744061.  Chapter 13.  s 351 - 374
 • Alvik, Ivar (2015). Fundamental principles og petroleum law. MarIus.  ISSN 0332-7868.  456, s 227- 257
 • Alvik, Ivar (2015). Investor-stat tvisteløsning (ISDS) i internasjonale investeringstraktater. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  (10), s 581- 601
 • Alvik, Ivar (2015). Voldgift mot stater, I: Borgar Høgetveit Berg & Ola Ø. Nisja (red.),  Avtalt prosess.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02420-2.  Kapittel 1.  s 11 - 24
 • Bjørnebye, Henrik & Alvik, Ivar (2014). Contract models in common Nordic electricity Retail market. MarIus.  ISSN 0332-7868.  440
 • Alvik, Ivar (2013). Arbitration in long-term international petroleum contracts : the "internationalization" of the applicable law, In Karl P. Sauvant (ed.),  Yearbook on international investment law and policy 2011-2012.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-998302-5.  Chapter 9.  s 387 - 417
 • Alvik, Ivar (2013). Norway, In Eduardo Pereira & Kim Tallus (ed.),  Upstream law and regulation. A global guide.  Global law and business.  ISBN 978-1-905783-89-2.  Kapittel.  s 367 - 382
 • Alvik, Ivar (2010). The Hybrid Nature of Investment Treaty Arbitration - Straddling the National/International Divide, In Christoffer Conrad Eriksen & Marius Emberland (ed.),  The new international law : an anthology.  Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-18198-4.  chapter 4.
 • Alvik, Ivar; Eriksen, Christoffer Conrad & Emberland, Marius (2010). Polycentric Decision-making Structures and Fragmented Spheres of Law: A New Generation of International Legal Discourse?, In Christoffer Conrad Eriksen & Marius Emberland (ed.),  The new international law : an anthology.  Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-18198-4.  chapter 1.
 • Alvik, Ivar (2009). Bruk av "investeringvoldgift" i internasjonale statskontrakter - med særlig henblikk på kontrakter i petroleums- og energisektoren. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  15(1), s 124- 147
 • Alvik, Ivar (2009). Lovvalg i internasjonal kommersiell voldgift. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  (1), s 43- 54
 • Alvik, Ivar (2007). Lovvalg og jurisdiksjon for krav utenfor kontrakt. MarIus.  ISSN 0332-7868.  s 145- 169
 • Alvik, Ivar (2006). Statsimmunitet etter norsk rett og folkeretten, I: Ole Kristian Fauchald; Henning Jakhelln & Aslak Syse (red.),  Festskrift til Carl August Fleischer - dog Fred er ej det Bedste ....  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00960-3.  Kapittel.  s 13 - 37
 • Alvik, Ivar (2005). Lovvalg og jurisdiksjon for ikke-kontraktuelle erstatningskrav. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  (Vol. 40, h. 5/6), s 281- 304
 • Alvik, Ivar (2001). The Customary Law of Countermeasures in Relation to the Kyoto-Protocol. Institutt for offentlig retts skriftserie.  ISSN 0803-2106.

Se alle arbeider i Cristin

 • Alvik, Ivar (2014). Fartøytjenesteleie. Om bakgrunnsrett og risikofordeling ved tidsbaserte fartøytjenester. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-0547710-0.
 • Alvik, Ivar (2011). Contracting with Sovereignty - State Contracts and International Arbitration. Hart Publishing Ltd.  ISBN 978-1-84113-657-8.  345 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hillion, Christophe Alfred Pierre; Alvik, Ivar & Bekkedal, Tarjei (2016). Norges plass i partnerskapet mellom EU og USA – institusjonelle og regulatoriske aspekter. NUPI Working Paper. 873. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Medin, Hege; Grünfeld, Leo A.; Gjems Theie, Marcus; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Veggeland, Frode & Felbermayr, Gabriel (2016). TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg. NUPI Report. 8. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Grünfeld, Leo A.; Theie, Marcus Gjems; Felbermayr, Gabriel; Veggeland, Frode & Medin, Hege (2016). TTIP and Norway: Impact and trade policy options. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Alvik, Ivar (2012). Boreentreprenørens ytelse i riggcertepartier.
 • Alvik, Ivar (2008). Piercing the Corporate Veil and Foreign Arbitral Awards. International Law Office.
 • Alvik, Ivar (2007). Betraktninger rundt EFTA-domstolens avgjørelse i Sak E-1/07; Sedin Poric.
 • Alvik, Ivar (2007). Contracting With Sovereignty. The Structure of Commitment in International Investment Arbitration (Dr.juris-avhandling).
 • Alvik, Ivar (2007). Investment Protection and State Responsibility for State Entities’ Activities.
 • Alvik, Ivar (2007). The Applicable Law in International Commercial Arbitration.
 • Alvik, Ivar (2007). The Hybrid Nature of Investment Treaty Arbitration – Straddling the National/International Divid.
 • Arnesen, Finn; Bjørnebye, Henrik; Mestad, Ola & Alvik, Ivar (2007). EØS-rettslige rammer for revisjon av energiloven. Utredning til Olje- og energidepartementet 9. juli 2007.
 • Eriksen, Christoffer Conrad; Alvik, Ivar & Emberland, Marius (2007). The New International Law - Polycentric decision-making structures and fragmented spheres of law: What implications for the new generation of international legal discourse?.
 • Alvik, Ivar (2006). Folkerettslige standarder og mekanismer for beskyttelse av etablerte rettsposisjoner – I lys av forbudet mot tilbakevirkning i Grl. § 97.
 • Alvik, Ivar (2006). Contracting with Sovereignty: The Structure of Commitment in International Investment Arbitration.
 • Alvik, Ivar (2006). Den interne suverenitetens problematiske normativitet – folkerettens ferd mot et funksjonelt suverenitetsbegrep.
 • Alvik, Ivar (2006). International Legal Protection of Foreign Investment.
 • Alvik, Ivar (2006). International law in the 21st century: Rules for global governance. Journal of Peace Research.  ISSN 0022-3433.  43
 • Alvik, Ivar (2004). Lovvalg og jurisdiksjon for krav utenfor kontrakt.
 • Alvik, Ivar (2003). Gjenreising av Irak og Folkeretten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. jan. 2011 10:56 - Sist endret 26. nov. 2015 11:29