Josefin Natalie Engström

Bilde av Josefin Natalie Engström
English version of this page
Telefon +47-22859987
Treffetider Foreldrepermisjon
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet

Faglige interesser

Internasjonal offentlig rett, Internasjonal prosessrett, internasjonal investeringsrett, voldgift, internasjonale domstoler, menneskerettigheter 

Doktorgradsprosjekt om investeringsvoldgift (ISDS) og utfordringene ved å reformere og konstitusjonalisere systemet.

Bakgrunn

Arbeidserfaring

  • 2014-2016 Advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS (permisjon)
  • 2011-2014 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS
  • 2010 Trainee, Vinge Advokatfirma KB, Stockholm
  • 2006-2008 Journalist, Aftenposten AS

Utdanning

  • 2008-2010 Juristexamen (Master), Stockholms universitet
  • 2003-2005 Journalistutdanningen (Bachelor), Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
  • 2002-2003 Exphil/Exfac, Universitetet i Oslo

Verv

  • Leder, ICJ Norges fagutvalg for dommeres og advokaters uavhengighet 

ICJ er en uavhengig, internasjonal organisasjon (NGO) med sekretariat i Genève, stiftet i 1952. ICJ består av selve Kommisjonen (60 fremstående jurister fra alle verdensdeler) og et 80-talls avdelinger i like mange land. Kommisjonens målsetting er å fremme og beskytte menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper, herunder styrke individets grunnleggende rettigheter og friheter og fremme domstolsvesenets og advokatyrkets uavhengighet og alle staters gjennomføring av internasjonale standarder. ICJ-Norges arbeid er organisert gjennom flere fagutvalg.

Fagutvalget for dommeres og advokaters uavhengighet arbeider med å støtte og beskytte dommeres og advokaters virke som uavhengige rettsaktører, både nasjonalt og internasjonalt.

  • Veileder Club Schjødt - Den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter

Den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter er en konkurranse der temaet er påståtte krenkelser av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK). Her har studenter fra de juridiske fakultetene i Norden i over 20 år konkurrert om det Sporrong-Lönnrothska Priset. Deltakelse godkjennes som valgfag (10 studiepoeng) ved Universitetet i Oslo.

Emneord: Internasjonal investeringsrett, Internasjonale domstoler, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Internasjonal offentlig rett, Menneskerettigheter
Publisert 7. juli 2016 14:06 - Sist endret 17. aug. 2017 12:56