Mona Keiko Løken

Universitetslektor - Nordisk institutt for sjørett
Bilete av Mona Keiko Løken
English version of this page
Telefon +47-22859727
Mobiltelefon 91585904
Rom Vestfløyen
Treffetider Etter avtale
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytingar Det juridiske fakultet

Mona Keiko Løken (f. 1980) er utdannet cand.jur. ved Universitetet i Oslo våren 2006. Hun tok sitt avsluttende semester ved University of North Dakota Law School i USA. Hun har i tillegg studert japansk ved Soka University i Tokyo (2000-2001). I studietiden var hun trainee ved ulike private advokatkontorer. Siden har hun arbeidet i Helse- og omsorgsdepartementet, Justisdepartementet og Trygderetten. Advokatbevilling fra høsten 2016.

Mona var sekretær for lovutvalget om tvang i psykisk helsevern (NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet) og uavhengig medlem av Rettighetsutvalget (NOU 2016: 17 På lik linje) om rettigheter og levekår for personer med utviklingshemming.

Fra februar 2017 er hun ansatt som universitetslektor med hovedvekt på undervisning og studentoppfølging.


Undervisning:

Introduksjonskurs (Rettskilder til fots), JUS1111.

Kurs i statsforfatningsrett, JUS2111.

Kurs i internasjonale menneskerettigheter, JUS2111.

Kurs i velferdsrett, JUS2211.

Obligatorisk kurs (Formuerett I), JUS3111.

Kurs i metode, JUS4111.

Utvalgte forelesninger i valgemnet trygderett, JUS5960.

Mona er fagansvarlig for praksisordningen, JUS5010.

 

 

Publisert 6. mars 2017 10:04 - Sist endra 4. jan. 2018 10:54