Tarjei Bekkedal

Professor
Bilde av Tarjei Bekkedal
English version of this page
Telefon 22859601
Rom 074 Domus Media øst
Brukernavn

 

Bakgrunn

Tarjei Bekkedal er født 1977, cand. jur. våren 2001, ph. d. 2007. Bekkedal har vært tilknyttet juridisk fakultet siden høsten 1998, professor ved Senter for europarett siden 2015. Bekkedal underviser og foreleser innenfor flere fagområder; forvaltningsrett, familie- og arverett, dynamisk tingsrett, kontraktsrett, pengekravsrett, ytringsfrihet, telekommunikasjonsrett og medierett.

Bekkedal har tidligere arbeidet som førstekonsulent, rådgiver og seniorrådgiver i Kulturdepartementets medieavdeling.

Bekkedal forsker og publiserer særlig innenfor områdene europarett, forvaltningsrett, familierett og medierett. Han er leder av Norsk forening for europarett.

Bekkedal har vært eksamenssensor siden 2002, klagesensor siden 2007. Han har vært studieårsansvarlig for 5. studieår og er for tiden fagansvarlig for masteroppgaver. Han leder arbeidsgruppen som administrerer fakultetets klarspråkprosjekt.

Bekkedal er oppnevnt som ekspert for European Cooperation in Science and Technology (COST). COST består av 36 medlemsland og tildeler blant annet støtte til samarbeid mellom forskere som arbeider under EUs rammeprogrammer. COST disponerer et budsjett på 300 millioner Euro i 7-årsperioden frem tom 2020.

Detaljert CV

 

Aktuelt

18.10.2017 Sjøoffiserskonferansen, Bergen

Regulering av nasjonale farvann - Proteksjonisme eller legitim beskyttelse

o LO og den maritime næringen, Hans-Christian Gabrielsen, Leder LO

o EØS til Sjøs. Er EØS avtalen et hinder for å kreve norske lønns og arbeidsvilkår i norske farvann? Professor Tarjei Bekkedal (foiler)

o Vil en regulering av arbeidslivet i våre havområder være en særnorsk tilnærming? Deirdre Fitzpatrick, Seafarers Rights International (SRI)

o Maritime muligheter, Næringspolitisk direktør Amund Drønen, Norges Rederiforbund

 

16.10 2017 Internseminar, Borgarting lagmannsrett, Gardermoen

EFTA-domstolen - "an Independent  Court" - men hvor selvstendig?, professor Tarjei Bekkedal (foiler)

 

12.10.2017 klokken 1215-1400, forelesning jus 1211 eksamensrettet skrivekurs ppt og materialsamling

12.10.2017 klokken 1415-1600, praktikumsoppgaveteknikk jus 1111

ppt  - materialsamling  Vi går gjennom noen eksempler på hevingsdrøftelser fra denne eksamensoppgaven.

Et eksempel på en mønsterbesvarelse ligger her. Denne blir ikke gjennomgått på forelesningen, men du finner oppgaveteksten her.

12.10.2017 Ny artikkel: Overkonstitusjonalisert og underanalysert

Jussens Venner vol. 52, s. 273–314 DOI: 10.18261/issn.1504-3126-2017-05-01

En EØS-rettslig analyse av Høyesteretts plenumsavgjørelse i Havnearbeiderdommen

 

5.10.2017 Ny bok: The Reach of Free Movement, Andenæs, Bekkedal, Pantaleo, Springer 2017.

Fulltext online from SpringerLaw by the UiO Library

 

18.10.2017 Norway in Europe

Session I

1115-1300 The fundamental role of the EFTA Court to Europe and Norway

Chair: Hilde Ellingsen, Centre for European Law, UiO

1115-1120: Welcome. Professor Tarjei Bekkedal, Centre for European Law, UiO

1120-1200: The EFTA Court's Contribution to the Realisation of a Single Market in Europe,

Professor Dr. iur. Dr. rer. pol. h.c. Carl Baudenbacher, President of the EFTA Court

1200-1215: The independence of the EFTA Court, Dr. Eirik Bjørge, University of Bristol

1215-1230: Comment, Professor Tarjei Bekkedal, Centre for European Law, UiO

1230-1250: Discussion

1250-1300: Concluding Remarks, Ingvald Falch, Justice, Supreme Court of Norway

1300-1400 Lunch

Session II:

1400-1600 Constitutionalism and Fundamental Rights in Europe and Norway

Chair: Dr. Anine Kierulf, Director Legal Affairs, Norwegian National Human Rights Institution

1400-1420: Why fundamental rights? Reflections on the revision of the Norwegian Constitution. Jette Christensen, MP, Member of Stortinget’s Control and Constitutional Affairs Committee

1420-1445: Constitutionalism and Fundamental Rights in Germany, Professor Dr. Andreas Paulus, Justice, German Constitutional Court

1445-1500: Fundamental Rights and Contract Law – a Norwegian Perspective, Professor Dr. Kåre Lilleholt, Department of Private Law, UiO

1500-1515: Discussion

1515-1530: The Norwegian Supreme Court as the Guardian of Constitutional Rights, Dr. Arnfinn Bårdsen, Justice, Supreme Court of Norway

1530-1545: Concluding Remarks: From Securities Regulation to Human Rights. From Norway to Europe and back again, Dr. Anders Ryssdal, Glittertind and former President of the Norwegian Bar Association

1545-1600 Discussion

1600-1615 Coffee/Tea

Session III:

1615-1800: Brexit, Europe and Norway

Chair: Dr. Fredrik Sejersted, Attorney General

1615-1635 The UK withdrawal from the EU and the EEA – Legal implications for Norway, Professor Dr. Christophe Hillion, Leiden/NUPI

1635-1650 Comment, Helge Seland, Director General (Legal), Ministry of Foreign Affairs

1650-1705 Questions/Discussion

1705-1725 Are the lessons of the EEA relevant to Brexit, Professor Dr. Hans Petter Graver & Professor Dr. John Erik Fossum, UiO

1725-1740 Comment, Professor Rosa Greaves, Universities of Glasgow and Oslo

1740-1800 Questions/Discussion

1800-1900 Reception

1900- Speakers Dinner, Theatercaféen

 

Aktuelt undervisningsmateriale

Eksamensrettet skrivekurs høsten 2017

Oversikt over kursopplegg

Oppgave til første gang. Om innlevering og avtale om individuell veiledning.

Oppgave til andre gang

Oppgave til tredje gang

 

Jur 5030/5060 masteroppgave

Foiler infomøte 8.9.2017 (våren 18). Difi-stipend. Presentasjon finansdepartementet. Presentasjon Winge.

Foiler forelesning 15.8.2017

Avhandlling, Tvangsadopsjon. Om det ulovfestede vilkåret "sterke grunner", Maria Mæhlumshagen

Eksempel på strukturbeskrivelse i avsnitt 2 i denne artikkelen (smln avsnitt 1.6 i Marias avhandling. Tips: tenk at du skal prøve å bruke strukturbeskrivelsen til å fortelle hva som er viktig gitt oppgavens tema, ikke bare hvordan innholdsfortegnelsen faktisk ser ut.)

Avhandling: Grunnloven § 93, Fredrik Lied Lilleby

Program internasjonalisering, 18 september 2017. Nettside med lenke til påmelding.

 

Familierett:

Artikkel (JV 3/2015): Kontraktsrettens betydning på familierettens område Artikkelen behandler sentrale spørsmål knyttet til oppgjøret ved samlivsbrudd, med utgangspunkt i Rt. 1999 s. 718 (avtalerevisjon) og Rt. 2011 s. 1168 (vederlagskrav). Den redegjør for innholdet i (u)rimelighetsvurderinger ektefeller imellom.

Artikkel (JV 3/2012): Felles prosjekt: om sameie i ekteskaps- og samboerforhold

Arverett:

Artikkel: Lengstlevendes rådighet over usikfteboet

 

Forvaltningsrett:

Artikkel: Domstolenes prøvelsesrett

Ytringsfrihet:

Artikkel: Avveiningen mellom ytringsfriheten og privatlivets fred - om EMDs balansetest

Dynamisk tingsrett:

Oppsummeringer

Utredninger

Ny barnehagepolitikk i Oslo (pdf) - utredning for Rødt

 

Emneord: Europarett, Forvaltningsrett, Ytringsfrihet, Familie- og arverett

Publikasjoner

 • Bekkedal, Tarjei (2017). Overkonstitusjonalisert og underanalysert. En EØS-rettslig analyse av Høyesteretts plenumsavgjørelse i Havnearbeiderdommen. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  52(5), s 273- 314 . doi: 10.18261/issn.1504-3126-2017-05-01
 • Bekkedal, Tarjei (2017). The Reach of Free Movement. A Defence of Court Discretion, In Mads Andenæs; Tarjei Bekkedal & Luca Pantaleo (ed.),  The Reach of Free Movement.  T.M.C. Asser Press.  ISBN 978-94-6265-195-1.  Chapt. 2.  s 17 - 56
 • Bekkedal, Tarjei (2016). Investeringstraktater med investor-stat tvisteløsning (ISDS) - i strid med Grunnloven?. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  55(6), s 331- 352
 • Bekkedal, Tarjei (2016). Suverenitet og samarbeid. Grunnlovens skranker for delegasjon av statsmakt.. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  42(1), s 3- 37 . doi: 10.18261/issn.2387-4546-2016-01-02
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Avveiningen mellom ytringsfriheten og privatlivets fred - replikk til Ellen Lexerød Hovlid. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  54(2)
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Kontraktsrettens betydning på familierettens område. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  50(3), s 150- 184
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Lengstlevendes rådighet over uskifteboet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  13(1), s 59- 96
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Om grunnlovens medlemskapsprinsipp ved overføring av myndighet til internasjonale organisasjoner. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  41(4), s 197- 230
 • Bekkedal, Tarjei (2014). Avveiningen mellom ytringsfriheten og privatlivets fred - om EMDs balansetest. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  53(6), s 315- 333
 • Bekkedal, Tarjei (2014). To høyesterettsdommer om naturutlegg etter ekteskapslovens § 67 - Rt.2013 s. 1630 og Rt. 2013 s. 1637. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  16(1), s 14- 16
 • Bekkedal, Tarjei (2012). Felles prosjekt; om sameie i ekteskaps- og samboerforhold. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  47(3), s 159- 183
 • Bekkedal, Tarjei (2012). Om dom for realiteten i forvaltningssaker. Grunnlag for en ny teori om domstolenes kontroll med forvaltningens maktutøvelse.. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  47(4), s 217- 249
 • Bekkedal, Tarjei (2006). Privilegerte foretak og monopoler fellesskapsrettens skranker. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  41(3), s 142- 170
 • Bekkedal, Tarjei (2004). Digitalt bakkenett for kringkasting og EØS-avtalen. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  (1), s 92- 118
 • Bekkedal, Tarjei (2003). Økonomisk utnyttelse av opphavsretten til kringkastingssendringer - vurdert i et konkurranserettslig perspektiv, I: Jens Schovsbo (red.),  Immaterial rettens afbalancering. Netværksmødet 2003.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 87-574-0207-8.  1. Del.  s 43 - 58

Se alle arbeider i Cristin

 • Andenæs, Mads; Bekkedal, Tarjei & Pantaleo, Luca (ed.) (2017). The Reach of Free Movement. T.M.C. Asser Press.  ISBN 978-94-6265-195-1.  417 s. Vis sammendrag
 • Andenæs, Mads; Szyszczak, Erika; Davies, Jim & Bekkedal, Tarjei (ed.) (2011). Developments in Services of General Interest. T.M.C. Asser Press.  ISBN 978-90-6704-733-3.  266 s.
 • Bekkedal, Tarjei; Madell, Tom & Neergaard, Ulla (red.) (2011). Den nordiska välfärden och marknaden. Nordiska erfarenheter av tjänter av allmän intresse i en EU-rättslig kontext. Iustus förlag.  ISBN 978-91-7678-782-3.  399 s.
 • Bekkedal, Tarjei (2008). Frihet, likhet og fellesskap. fagbokforlaget.  ISBN 9788245007442.  515 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hillion, Christophe Alfred Pierre; Alvik, Ivar & Bekkedal, Tarjei (2016). Norges plass i partnerskapet mellom EU og USA – institusjonelle og regulatoriske aspekter. NUPI Working Paper. 873. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Medin, Hege; Grünfeld, Leo A.; Gjems Theie, Marcus; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Veggeland, Frode & Felbermayr, Gabriel (2016). TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg. NUPI Report. 8. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Grünfeld, Leo A.; Theie, Marcus Gjems; Felbermayr, Gabriel; Veggeland, Frode & Medin, Hege (2016). TTIP and Norway: Impact and trade policy options. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bekkedal, Tarjei (2004). EØS-avtalen artikkel 59.
 • Bekkedal, Tarjei (2004). Konkurransesituasjonen for norske medier.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. juni 2013 14:56 - Sist endret 9. nov. 2017 14:50

Prosjekter