Vitskapelege assistentar

Personer 1 - 17 av 17
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Håvard Berntzen Berntzen, Håvard Vitenskapelig assistent havard.berntzen@student.jus.uio.no
Bilde av Knut Olav Bydal Bydal, Knut Olav Vitenskapelig assistent 91648103 k.o.bydal@student.jus.uio.no Genetiske ressurser, Havrett
Bilde av Morten Heide Feiring Feiring, Morten Heide Vitenskapelig assistent 92643031 m.h.feiring@student.jus.uio.no
Bilde av Hanna Furuseth Furuseth, Hanna Vitenskapelig assistent hanna.furuseth@student.jus.uio.no Europarett
Bilde av Ida Marie Andenæs Galtung Galtung, Ida Marie Andenæs i.m.a.galtung@student.jus.uio.no Statsforfatningsrett
Bilde av Ida Lovise Gjeset Gjeset, Ida Lovise Vitenskapelig assistent, studentstipendiat Stortinget mailto: ida.lovise.gjeset@stortinget.no
Bilde av Mikkel Hamar Hamar, Mikkel Vitenskapelig assistent mikkel.hamar@student.jus.uio.no
Bilde av Karianne Haugland Haugland, Karianne karhaugl@student.ikos.uio.no Studentstipendiat, Høyesterett
Bilde av Hanne Inger Bjurstrøm Jahren Jahren, Hanne Inger Bjurstrøm Vitenskapelig assistent 45 29 31 38 h.i.b.jahren@student.jus.uio.no Energirett
Bilde av Magne Kielland Kielland, Magne Vitenskapelig assistent magne.kielland@student.jus.uio.no
Bilde av Marie Engebakken Kvam Kvam, Marie Engebakken Vitenskapelig assistent m.e.kvam@student.jus.uio.no Vitenskapelig assistent, Ekspropriasjonsrett, Tingsrett, Fast eiendoms rettsforhold
Bilde av Gro Grytli Mostuen Mostuen, Gro Grytli Vitenskapelig assistent g.g.mostuen@student.jus.uio.no Energirett, EU- og EØS-rett, Forvaltningsrett, Miljørett
Bilde av Anders Eide Røyneberg Røyneberg, Anders Eide Vitenskapelig assistent 95065379 a.e.royneberg@student.jus.uio.no Sjørett, Forvaltningsrett, Kontraktsrett
Bilde av Simon Torp Torp, Simon Vitenskapelig assistent simon.torp@student.jus.uio.no
Bilde av Lotte  Tvedt Tvedt, Lotte Vitenskapelig assistent, studentstipendiat Stortinget Stortinget, Studentstipendiat
Bilde av Anders Ødegård Ødegård, Anders Vitenskapelig assistent 41683178 anders.odegard@student.jus.uio.no
Bilde av Sveinung Aas Aas, Sveinung Vitenskapelig assistent sveinung.aas@student.jus.uio.no Senter for Europarett, Vitenskapelig assistent