Amelie Lied Haga

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Amelie Lied Haga
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet

Tema for avhandlingen:

Veileder: Knut Kaasen

Emneord: Energirett, Petroleumsrett
Publisert 20. sep. 2017 12:12 - Sist endret 27. okt. 2017 13:05