Anders Eide Røyneberg

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Anders Eide Røyneberg
Mobiltelefon 95065379
Rom DMV 115A
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Tema for avhandlingen: Endringer og kompensasjon i fergekonsesjonskontrakter.

Veileder: Professor Ivar Alvik

Emneord: Sjørett, Forvaltningsrett, Kontraktsrett
Publisert 20. sep. 2017 12:12 - Sist endret 23. mars 2018 23:16