Håvard Berntzen

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Håvard Berntzen
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Oppgavetema

Trafikklyssystemet: det privatrettslige forholdet mellom selskaper i samme produksjonsområde

Veileder

Hans Jacob Bull

 

 

 

Publisert 28. jan. 2018 13:02 - Sist endret 15. feb. 2018 10:37