Marie Engebakken Kvam

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet

Tema: Overflateeierens rett til (ekspropriasjons)erstatning ved inngrep i undergrunnen

Veileder: Nikolai Winge

 

Emneord: Vitenskapelig assistent, Ekspropriasjonsrett, Tingsrett, Fast eiendoms rettsforhold
Publisert 20. sep. 2017 12:12 - Sist endret 20. sep. 2017 14:41