Marie Engebakken Kvam

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Marie Engebakken Kvam
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Tema: Tunneler og energibrønner - Overflateeierens rett til erstatning ved tunnelinngrep under egen tomt

Veileder: Nikolai Winge

 

Emneord: Vitenskapelig assistent, Ekspropriasjonsrett, Tingsrett, Fast eiendoms rettsforhold
Publisert 20. sep. 2017 12:12 - Sist endret 13. feb. 2018 07:55