Om Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultetet i Oslo er den største utdanningsinstitusjonen i landet for juristar, og ein sentral aktør innan juridisk forsking.

Organisasjon

Jobb ved JUS

Finn fram på JUS

Bygningar, adresser, område og kart

Strategi- og plandokument

Strategidokument, årsplanar og andre styringsdokument.

Openheit, offentlegheit og innsyn

Helse- miljø og sikkerhet