Om Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultetet i Oslo er den største utdanningsinstitusjonen i landet for juristar, og ein sentral aktør innan juridisk forsking.

Finn fram på JUS

Bygningar, adresser, område og kart

Strategi- og plandokument

Strategidokument, årsplanar og andre styringsdokument.

Val

  • Dekanval
  • Fakultetsstyreval

Kontakt JUS

Det juridiske fakultet
p.b. 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo

Tlf. (47) 22 85 50 50

postmottak@jus.uio.no

Arrangement

25 juni
12:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47