print logo

Aktuelt

Aktuelle saker

Arrangement

 • jus-mir-mad-arkitekter Instituttlunsj: Nytt bygg på Tullinløkka og markering av vårens doktorander 26. mai. 2015 12:00

  Ulf Stridbeck leder lunsjen.

 • Nye etiske utfordringer i nåtidens forskning 26. mai. 2015 12:15

  Foredraget vil bl.a. snakke om etiske utfordringer vi står overfor innen internettforskning, med særlig vekt på trusler og muligheter som angår forskning på sosiale medier og såkalt «Big Data». Foredraget vil bli holdt av Hallvard Fossheim

 • Procedural Review by the European Court of Human Rights - a Typology 26. mai. 2015 14:15

  In this MultiRights seminar Professor Janneke Gerards will present her paper "Procedural Review of the European Court of Human Rights - a Typology". The speaker is professor of European Law and head of the department of European and International Law at the Radbound University.

 • Jurisdiction and the International Court of Justice: The Last Bastion of Unfettered State Sovereignty? 27. mai. 2015 12:15

  During his presentation at this PluriCourts lunch Johann Ruben Leiss will outline and analyse the framework of the International Court of Justice's (ICJ's) jurisdiction and will discuss to what extent "modern international law" must change our perception of the court's jurisdiction.

 • horizon-2020-260x194 From SMART to Centre of Excellence 29. mai. 2015 12:00

  We celebrate the submission of the H2020 proposal for the SMART Project and discuss the tentative plan for a proposal for Centre for Excellence status.

 • Faglunsj Comsel 29. mai. 2015 12:00
 • Konstitusjonell lunsj: Høyesterett og grunnlovsreformen i 2014 1. jun. 2015 10:30

  Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen innleder.

 • bal Lansering av Tater-/romaniutvalgets rapport (NOU) 1 og 2 juni 2015 1. jun. 2015 12:00

  Tater-/romaniutvalget ved utvalgsleder Knut Vollebæk overleverer sin rapport (NOU) til regjeringen ved statsråd Jan Tore Sanner mandag 1. juni 2015 under et arrangement kl. 12.00 - 14.00 i Universitetets aula i Oslo sentrum (inngang fra Universitetsplassen, Karl Johans gt. 47).

  Utvalget har planlagt flere arrangementer samme dag, blant annet et åpent seminar kl. 15.30 - 17.30 i Gamle festsal, der flere av utvalgets prosjekter om tidligere politikk og situasjonen i dag for taterne/romanifolket blir presentert.

  I tillegg blir det et åpent seminar i Litteraturhuset i Oslo sentrum tirsdag 2. juni kl. 10 - 14 med innlegg og paneldebatt om veier videre i lys av utvalgets rapport. Det blir også sammenligning med erfaringer fra politikk overfor andre nasjonale minoriteter i Norge og andre land.

  Disse arrangementene er åpne for alle. Dørene åpner ca. 30 min før arrangementene starter. Se vedlagt program for dagene med nærmere informasjon. Det vil være flere tatere/romanifolk blant innlederne på alle arrangementer.

 • fulbright_logo-right-ratio Fulbright Fellowship Information Session 1. jun. 2015 12:30

  PluriCourts and Fulbright are organizing a joint event to inform about the various opportunities for studying in the United States on a Fulbright grant at the Masters, PhD, and research level.

 • Stimulating Business in a Europe in Crisis Evolving Trends and the Case of Greece 2. jun. 2015 09:00

  In a Europe in crisis with unemployment amongst especially young people in the Southern European countries over 50 per cent, how to stimulate business is a pervasive question. This conference takes the broader constitutional framework as it starting point, and within that framework delves deeply into topical issues on how to stimulate business in a time of crisis.

 • Prøveforelesning: Katrine Broch Hauge 2. jun. 2015 10:15

  Cand. jur Katrine Broch Hauge avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mellom nasjonale behov og interesser og lokal sjølvråderett: Korleis styres ressursutnytting, arealbruk og miljøpåverknad ved etablering av tiltak for fornybar energi?

 • katrine-broch-hauge-200 Disputas: Fallerstatningar 2. jun. 2015 11:15

  Cand. jur Katrine Broch Hauge vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Erstatningsnivået ved tvangsovertaking av fallrettar

 • Disputas: Erstatningsnivået ved tvangsovertaking av fallrettar 2. jun. 2015 11:15

  Katrine Broch Hauge vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Erstatningsnivået ved tvangsovertaking av fallrettar.

 • grunnloven RIKS-lunsj: Grunnloven og velferdsstaten 2. jun. 2015 12:00

  Professor Henriette Sinding Aasen fra UiB presenterer boken "Grunnloven og velferdsstaten".

 • the-prodigal-son Living evidence 2. jun. 2015 14:15

  DNA proof and family narratives in family reunification management in Finland