Aktuelt

Aktuelle saker

 • Jusstudentenes gjentak av eksamen bekymrer 9. mai 2018 15:42

  Rektorene ved Universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo uttrykker sin bekymring over ressursbruken som følger av jusstudentenes gjentak av eksamener.

 • studentvalg Studentvalget er i gang! 5. mai 2018 12:11

  Det sikreste tegnet på at våren har kommet, er at Studentvalget fyller UiO med stands, debatter og plakater. I Studentvalget har alle studenter mulighet til å si noe om hvem som skal føre deres sak vis à vis UiO, Oslo Kommune og Stortinget. Du kan ta valget frem til 15. mai!

 • dsc_2862 Norge mot Narunia i rettssalen 19. apr. 2018 11:28

  Fantasilandet Narunia går til væpnet angrep på et norsk marineskip i naruniansk farvann. Norge reagerer med å ødelegge en viktig oljeplattform, og dermed er en konflikt i gang. Konflikten havner i en internasjonal domstol hvor begge land hevder at skylden ligger hos den andre. Denne imaginære situasjonen er tema for den nye obligatoriske prosedyreøvelsen for jusstudenter.

 • Ber om satsing på rettsvitskap 13. apr. 2018 11:25

  I innspel til revidert nasjonalbudsjett ber UiO mellom anna om satsing på rettsvitskapeleg forsking.

Arrangement