Arrangement

Kommande 5 dagar

i dag sep.
Tid og stad: 28. sep. 2016 12:00 - 13:30, Professorboligen, Karl Johans gate 47

Jan Helgesen og Anine Kierulf ved SMR, Universitetet i Oslo inviterer til MRforum.

Det internasjonale og det nasjonale menneskerettighetsvernet beskytter rettsstaten. Et sentralt element i rettsstaten er det strafferettslige rettssikkerhetsprinsipp som tradisjonelt er formulert slik at det er bedre at ti skyldige går fri, enn at én uskyldig blir dømt.

Tid og stad: 28. sep. 2016 12:15 - 13:00, Domus Nova, St. Olavs plass 5, 5th floor, room 571

Postdoctoral research fellow Szilárd Gáspár-Szilágyi will be giving a presentation on his ongoing research at PluriCourts: "Binding committee interpretations in the EU's new free trade and investment agreements".

Tid og stad: 28. sep. 2016 14:15 - 17:00, Møterom 3, Domus Bibliotheca

- kunne tidenes rettsskandale vært unngått?

Tid og stad: 28. sep. 2016 15:00 - 17:00, Litteraturhuset, Wergeland

Hva betyr det for oss at internasjonale investorer kan saksøke Norge med utgangspunkt i en investeringsavtale med et annet land?

Tid og stad: 28. sep. 2016 16:00 - 17:30, Teologisk eksamensal, Domus Academica, Karl Johans gate

In the framework of the series of events

Tid og stad: 28. sep. 2016 16:00 - 18:00, Kjelleren, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

22. juli 2016 gav en voldgiftsdomstol i Haag Filippinene medhold i en sak mot Kina om hvem som har råderett i Sørkinahavet. 

Hvordan argumenterte voldgiftsdomstolen og hva er virkningen av dommen - regionalt og globalt? 

Tid og stad: 28. sep. 2016 16:30 - 18:00, Nedjma, Litteraturhuset

250 år etter at trykkefrihet første gang ble grunnlovsfestet – i Sverige – pågår fortsatt debatten om ytringsfrihetens grenser. Innlegg og paneldebatt. Åpent for alle

Tid og stad: 28. sep. 2016 20:00 - 1. okt. 2016 10:00, MS Finnmarken

KANSELLERT Nordisk institutt for sjørett beklager at vi må kansellere/utsette det 27. Nordiske sjørettsseminar, som skulle finne sted på hurtigruteskipet MS Finnmarken. Skipet har avlyst seilingen og seminaret er utsatt.

29 sep.
Tid og stad: 28. sep. 2016 20:00 - 1. okt. 2016 10:00, MS Finnmarken

KANSELLERT Nordisk institutt for sjørett beklager at vi må kansellere/utsette det 27. Nordiske sjørettsseminar, som skulle finne sted på hurtigruteskipet MS Finnmarken. Skipet har avlyst seilingen og seminaret er utsatt.

Tid og stad: 29. sep. 2016 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, DB

Vår finske kollega professor Lars Björne har oppholdt seg ved Rettshistorisk samling en tid og arbeidet med kilder fra vårt flotte rettshistoriske bibliotek. Han reiser hjem neste uke, så vi holder en avskjedslunsj for ham der han vil innlede med "Noen spredte bemerkninger om ytringsfriheten i de nordiske land på 1800-tallet".

Tid og stad: 29. sep. 2016 12:00 - 13:00, Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

PhD Candidate at Department of private Law, Erlend Eriksen Gjein, will present his project.

Open for all interested including students.

 

Tid og stad: 29. sep. 2016 18:00 - 20:30, Sentrum scene

Hvem blir den beste forskningsformidleren i Oslo og Akershus 2016?

30 sep.
Tid og stad: 28. sep. 2016 20:00 - 1. okt. 2016 10:00, MS Finnmarken

KANSELLERT Nordisk institutt for sjørett beklager at vi må kansellere/utsette det 27. Nordiske sjørettsseminar, som skulle finne sted på hurtigruteskipet MS Finnmarken. Skipet har avlyst seilingen og seminaret er utsatt.

01 okt.
Tid og stad: 28. sep. 2016 20:00 - 1. okt. 2016 10:00, MS Finnmarken

KANSELLERT Nordisk institutt for sjørett beklager at vi må kansellere/utsette det 27. Nordiske sjørettsseminar, som skulle finne sted på hurtigruteskipet MS Finnmarken. Skipet har avlyst seilingen og seminaret er utsatt.

Tid og stad: 1. okt. 2016 17:00 - 21:00, Litteraturhuset, Wergeland

A British documentary about how two sons of prominent Nazis relate to their fathers gruesome acts during the Second World War.

Tid og stad: 1. okt. 2016 17:00 - 21:00, Litteraturhuset, Wergeland

Denne britiske dokumentarfilmen handler om hvordan to sønner av fremstående nazister forholder seg til fedrenes grusomme handlinger under andre verdenskrig.

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 5. okt. 2016 09:00 - 11:30, Room 571

PluriCourts is organizing a Publish and Flourish seminar on how to apply for external funding.

Tid og stad: 6. okt. 2016 - 7. okt. 2016, Faculty of Law, University of Copenhagen, Studiestraede 6 DK-1455 Copenhagen K

The conference concerns the overall question of rights and duties for the corporations and other legal entities to pursue CSR goals.

Tid og stad: 6. okt. 2016 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB
Tid og stad: 10. okt. 2016 09:00 - 14. okt. 2016 16:00, Kjerka, Karl Johans gate 47, Oslo

This annual PhD seminar will provide insights into topical issues in European and Nordic company and financial market Law.

Tid og stad: 10. okt. 2016 12:00 - 13:15, Domus Bibliotheca

Innledning ved Regjeringsråd Nina Frisak