Arrangement

Kommande 5 dagar

i dag okt.
Tid og stad: 24. okt. 2016 12:00 - 13:15, Domus Bibliotheca

Innledning ved dommer Arnfinn Bårdsen, Høyesterett.

Tid og stad: 24. okt. 2016 12:30 - 28. okt. 2016 14:00, Domus Nova

Velkommen til Faguka 2016 på Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS).

25 okt.
Tid og stad: 24. okt. 2016 12:30 - 28. okt. 2016 14:00, Domus Nova

Velkommen til Faguka 2016 på Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS).

Tid og stad: 25. okt. 2016 10:00 - 14:00, Vegdirektoratet, møterom Vevstua i Spinneriet
Tid og stad: 25. okt. 2016 10:15 - 12:00, Oslo Børs, Tollbugata 2

Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø inviterer alle studenter som er interessert i selskapsrett, finansmarkedsrett og EU/EØS-rett til besøk hos Oslo Børs. Besøket inngår i den ordinære forelesningsrekken for valgfag i finansmarkedsrett (Jus5880).

26 okt.
Tid og stad: 24. okt. 2016 12:30 - 28. okt. 2016 14:00, Domus Nova

Velkommen til Faguka 2016 på Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS).

Tid og stad: 26. okt. 2016 09:00 - 27. okt. 2016 18:00, Lysebu Hotel and Conference Centre

In a climate where the regulation of religion is increasingly used as an instrument in political power struggles, the growing politicisation of FoRB as a fundamental human right can have both negative and positive effects.

27 okt.
Tid og stad: 24. okt. 2016 12:30 - 28. okt. 2016 14:00, Domus Nova

Velkommen til Faguka 2016 på Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS).

Tid og stad: 26. okt. 2016 09:00 - 27. okt. 2016 18:00, Lysebu Hotel and Conference Centre

In a climate where the regulation of religion is increasingly used as an instrument in political power struggles, the growing politicisation of FoRB as a fundamental human right can have both negative and positive effects.

Tid og stad: 27. okt. 2016 09:45 - 15:00, rom 540, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Kommunal- og moderniseringsdepartementet la i vår fram Nasjonal strategi for skytjenester. Skytjenester har de senere årene etabler seg som et viktig alternativ til tjenesteutsetting, både for infrastrukturtjenester, programvare og lagring av data. Dette gjelder også tjenester rettet mot offentlig sektor.

Tid og stad: 27. okt. 2016 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Yulia Chernyk, stipendiat, Institutt for privatrett: The role of Elihu Lauterpacht in drafting the Abs-Shawcross Draft Convention on Investment Abroad.

Tid og stad: 27. okt. 2016 15:00 - 18:00, Kjerka, Institutt for privatrett, Juridisk fakultet, Karl Johans gt. 47, Oslo

Tingsrettsgruppen ved Institutt for privatrett og Norsk foreining for eiendoms- og landsbruksrett arrangerer i samarbeid dette seminaret for å markere foreningens 40-års jubileum.

Tid og stad: 27. okt. 2016 18:00 - 20:00, Frokostkjelleren

IKRS ønsker velkommen til debatt om terrorbekjempelse i gråsonen: Om fangeleirer, tortur og cyberteknologi – og kriminologiske og rettssosiologiske bidrag til å forstå konsekvensene av krigen mot terror.

28 okt.
Tid og stad: 24. okt. 2016 12:30 - 28. okt. 2016 14:00, Domus Nova

Velkommen til Faguka 2016 på Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS).

Tid og stad: 28. okt. 2016 10:00 - 13:00, Nobels fredssenter

What do we expect from the Norwegian Government’s coming White Paper on policies for religion and belief next year? 

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 31. okt. 2016 09:00 - 17:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47

The Ryssdal seminar is an annual event which is primarily aimed at Norwegian judges. The seminar addresses the interface between international courts and Norwegian law. The topic for the seminar this year is "The Judiciary and the Independence of Judges" and is co-hosted by the Norwegian Courts Administration.

Tid og stad: 1. nov. 2016 12:00 - 13:30, Rom 571, Domus Nova

Innledninger om aktuelle masteroppgaver ved forfatterne, Andrea Gustavsson, Lars Arnesen og Julie Ryltoft Terjesen

Tid og stad: 2. nov. 2016 17:15 - 19:00, Møterom 571, Domus Nova, St. Olavs Plass 5

Who will inherit the cat? What does the inheritance system mean for queer people?

Antu Sorainen, University of Helsinki, is giving a guest lecture on this subject.

Tid og stad: 2. nov. 2016 17:15 - 19:00, Møterom 571, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Who will inherit the cat? What does the inheritance system mean for queer people?

Antu Sorainen, University of Helsinki, is giving a guest lecture on this subject.

Tid og stad: 3. nov. 2016 12:00 - 14:00, Domus Nova, Rom 770

Peace, justice and politics