print logo

Arrangement

Kommande 5 dagar

i morgon okt
Tid og stad: 27. okt. 2014 08:30 - 15:45, Høyesterett

The late Rolv Ryssdal,  earlier Chief Justice of the Supreme Court and President of the European Court of Human Rights, was born 100 years ago. This anniversary will be marked with a memorial seminar at the Supreme Court. The focus at the seminar will be on the relationship between  Norway and the European Court of Human Rights (ECtHR).

 

 

Tid og stad: 27. okt. 2014 10:00 - 12:00, Møterom 326, 3. etasje i Domus Bibliotheca

Stipendiat Michael Reiertsen ved Institutt for offentlig rett presenterer mandag 27. oktober 2014 sitt doktorgradsprosjekt "The European Convention on Human Rights Article 13 - Past, Present and Future".

Tid og stad: 27. okt. 2014 13:15 - 31. okt. 2014 14:00, Auditorium 7, DN.

Faggruppa har gleden av å invitere til FAGUKA 2014, og har invitert en rekke spennende foredragsholdere i uke 44.

28 okt
Tid og stad: 27. okt. 2014 13:15 - 31. okt. 2014 14:00, Auditorium 7, DN.

Faggruppa har gleden av å invitere til FAGUKA 2014, og har invitert en rekke spennende foredragsholdere i uke 44.

Tid: 28. okt. 2014 12:00 - 14:00

Om rettslige grenser for religiøse praksiser

Tid og stad: 28. okt. 2014 12:00 - 16:00, Asbjørn Eide seminar room, 2nd floor, Norwegian Centre for Human Rights

A joint seminar between the Human Rights and Diversity research group (TAG) at the Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), and the Rights, Individuals, Culture and Society (RIKS) research project at the University of Oslo's Faculty of Law.

Tid og stad: 28. okt. 2014 13:30 - 15:00, Lødrups Kjeller, DMV

Presentation by PhD Fellow Stian Øby Johansen, Centre for European Law.

Comment by Christopher Hillion, Professor of European Law, Law School University of Leiden and Senior Researcher Swedish Institute for European Policy Studies.

The seminar is open to all interested parties. Refreshments will be served.

For questions, please contact Anja Wiesbrock (anja.wiesbrock@jus.uio.no)

Tid og stad: 28. okt. 2014 14:15 - 16:00, St. Olavs gate 23, 4th floor

At the seminar  Andreas Føllesdal presents his paper looking at how elements of the ECtHR and its practices actually contribute to ‘transitional justice’ – helping to move states toward more stable and just legal and political order.

29 okt
Tid og stad: 27. okt. 2014 13:15 - 31. okt. 2014 14:00, Auditorium 7, DN.

Faggruppa har gleden av å invitere til FAGUKA 2014, og har invitert en rekke spennende foredragsholdere i uke 44.

Tid og stad: 29. okt. 2014 12:15 - 13:15, Domus Nova, Meeting room 571

In the lunch seminar, Steinar Andresen will present his ongoing paper on international Courts (ICs) and international envrionmental governance

Tid og stad: 29. okt. 2014 17:30 - 19:15, Auditorium 13, Domus Media øst

Innleder: Universitetslektor Martin Hennig, Universitetet i Tromsø.

Kommentar ved professor Finn Arnesen, Senter for europarett.

30 okt
Tid og stad: 27. okt. 2014 13:15 - 31. okt. 2014 14:00, Auditorium 7, DN.

Faggruppa har gleden av å invitere til FAGUKA 2014, og har invitert en rekke spennende foredragsholdere i uke 44.

Tid og stad: 30. okt. 2014 10:00 - 12:00, Seminarrom Asbjørn Eide, Norsk senter for menneskerettar, Cort Adelers gate 30

Nasjonal institusjon for menneskerettar inviterer til seminar om norsk verjemålslovgiving og tilhøvet til FNs konvensjon om rettane til personar med nedsett funksjonsevne (CRPD).

Ordstyrar: Kristin Høgdahl

Tid og stad: 30. okt. 2014 12:00 - 13:00, Room: Lødrups kjeller, Karl Johans gate 47, Domus Media

Is the example of Norway a way forward?

Beate Sjåfjell, Department of Private Law, will present her paper.

Tid og stad: 30. okt. 2014 12:15 - 13:15, Domus Nova, Meeting room 571
Tid og stad: 30. okt. 2014 15:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johansgt. 47

Albie Sachs var sjefsarkitekten bak Sør-Afrikas nye grunnlov etter apartheidregimets fall, og regnes som en sentral aktør i de ulike faser av Sør-Afrikas formende år – samtidig som han inntar en prinsipielt reflekterende posisjon i dag.

Tid og stad: 30. okt. 2014 15:00 - 31. okt. 2014 16:00, Rom 231, Helga Engs hus, Universitetet i Oslo

Institutt for pedagogikk og Norsk senter for menneskerettigheter, med støtte fra Goethe-Instituttet, inviterer til et seminar om arbeidet til den tysk-amerikanske politiske tenkeren Hannah Arendt (1906-1975).

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 31. okt. 2014 09:00 - 17:00, Kjerka, Domus Media Vest

The conference will focus on recent developments concerning trade and foreign investment in the European Union. In particular, it will explore the extent of EU competence in the field of the CCP, the residual role of the Member States in respect of trade and investment, and the coverage and structural issues of future EU investment agreements.

Tid og stad: 4. nov. 2014 12:00 - 13:00, Møterommet i 3.etg. Domus Bibliotheca

Andreas Føllesdal innleder over temaet før det åpnes for diskusjon og spørsmål.

Tid og stad: 5. nov. 2014 09:00 - 13:00, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gt 47

Norsk senter for menneskerettigheter, Institutt for offentlig rett og Institutt for privatrett, alle Universitetet i Oslo, inviterer sammen med Barneombudet til en fagdag om barns rettigheter. Årets tema er barns rett til å si sin mening og bli lyttet til. 

Tid og stad: 5. nov. 2014 14:15 - 16:00, Rettshistorisk samling, 2. etg., Domus Bibliotheca, Det juridiske fakultet, Oslo.

Lansering av Hans Petter Gravers nye bok: Judges Against Justice, i Rettshistorisk Samling.

Tid og stad: 6. nov. 2014 - 7. nov. 2014, Florence

This colloquium will bring together judges and academics to discuss lessons learned concerning the role of the judiciary in protecting constitutionalism and human rights.