print logo

Arrangement

Kommande 5 dagar

i morgon mai
Tid og stad: 29. mai. 2015 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, DMV
Tid og stad: 29. mai. 2015 12:00 - 13:00, Room: Lødrups kjeller, Karl Johans gate 47, Domus Media

We celebrate the submission of the H2020 proposal for the SMART Project and discuss the tentative plan for a proposal for Centre for Excellence status.  

01 jun
Tid og stad: 1. jun. 2015 10:30 - 12:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca (2.etasje), Karl Johans gate 47

Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen innleder.

Tid og stad: 1. jun. 2015 12:00 - 17:30, Universitetets aula og Gamle festsal UiO

Tater-/romaniutvalget ved utvalgsleder Knut Vollebæk overleverer sin rapport (NOU) til regjeringen ved statsråd Jan Tore Sanner mandag 1. juni 2015 under et arrangement kl. 12.00 - 14.00 i Universitetets aula i Oslo sentrum (inngang fra Universitetsplassen, Karl Johans gt. 47).

Utvalget har planlagt flere arrangementer samme dag, blant annet et åpent seminar kl. 15.30 - 17.30 i Gamle festsal, der flere av utvalgets prosjekter om tidligere politikk og situasjonen i dag for taterne/romanifolket blir presentert.

I tillegg blir det et åpent seminar i Litteraturhuset i Oslo sentrum tirsdag 2. juni kl. 10 - 14 med innlegg og paneldebatt om veier videre i lys av utvalgets rapport. Det blir også sammenligning med erfaringer fra politikk overfor andre nasjonale minoriteter i Norge og andre land.

Disse arrangementene er åpne for alle. Dørene åpner ca. 30 min før arrangementene starter. Se vedlagt program for dagene med nærmere informasjon. Det vil være flere tatere/romanifolk blant innlederne på alle arrangementer.

Tid og stad: 1. jun. 2015 12:30 - 14:00, 571, 5. Etasje, Domus Nova

PluriCourts and Fulbright are organizing a joint event to inform about the various opportunities for studying in the United States on a Fulbright grant at the Masters, PhD, and research level.

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 2. jun. 2015 09:00 - 16:30, The Aristotle University of Thessaloniki Jean Monnet Chair for European Consitutional Law and Culture, Greece

In a Europe in crisis with unemployment amongst especially young people in the Southern European countries over 50 per cent, how to stimulate business is a pervasive question. This conference takes the broader constitutional framework as it starting point, and within that framework delves deeply into topical issues on how to stimulate business in a time of crisis.

Tid og stad: 2. jun. 2015 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Katrine Broch Hauge avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mellom nasjonale behov og interesser og lokal sjølvråderett: Korleis styres ressursutnytting, arealbruk og miljøpåverknad ved etablering av tiltak for fornybar energi?

Tid og stad: 2. jun. 2015 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Katrine Broch Hauge vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Erstatningsnivået ved tvangsovertaking av fallrettar

Tid og stad: 2. jun. 2015 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Katrine Broch Hauge vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Erstatningsnivået ved tvangsovertaking av fallrettar.

Tid og stad: 2. jun. 2015 12:00 - 13:30, Rom 653, Domus Nova

Professor Henriette Sinding Aasen fra UiB presenterer boken "Grunnloven og velferdsstaten".