print logo

Arrangement

Kommande arrangement

Tid og stad: 5. jan. 2015 13:00 - 14:00, Asbjørn Eide Seminarrom

NORDEM inngikk i 2013 et samarbeid med International IDEA, en mellomstatlig organisasjon som jobber for å støtte demokrati og godt styresett verden over.

Siden den gang har NORDEM, med støtte av Utenriksdepartementet, sekondert en valgekspert til IDEAs Afrikakontor i Pretoria som  jobber med teknisk støtte til valgkommisjonene i regionen og analyse av valgprosessene i det sørlige Afrika.

Mandag 5. januar kl 13.00-14.00 deler Mette Bakken noen av sine erfaringer, analyser og resultater fra  det siste året.

Sted: Norsk senter for Menneskerettigheter, Cort Adelersgt 30.

Tid og stad: 8. jan. 2015 12:00 - 13:00, Lødrups Kjeller, Domus Media Vest

Veilederseminar for veiledere og studenter. Åpent for alle.

Ved forskergruppeleder Beate Sjåfjell.

Tid og stad: 8. jan. 2015 14:00 - 15:15, Seminarrom Asbejørn Eide

I løpet av februar 2015 vil et av Afrikas mest folkerike land, Nigeria, avholde valg til president, nasjonalforsamling og delstatsforsamling og i den forbindelse sender NORDEM en langtidsobservatør som vil inngå i EUs observasjonsgruppe.

Tid og stad: 12. jan. 2015 11:00 - 12:00, Gamle Festsal

På velkomstmøtet vil du få informasjon om studiestart, masterstudiet i rettsvitenskap og fadderveka. Møtet finn stad i Gamle Festsal i Domus Academica / Urbygningen.

Tid og stad: 14. jan. 2015 - 15. jan. 2015, Auditorium 13, Domus Media, Oslo, Norway

An “open government” is one with high levels of transparency and mechanisms for public scrutiny and oversight, all contributing ultimately to governmental accountability and better democracy.