Arrangement

Kommande 5 dagar

21 jan.
Tid og stad: 21. jan. 2017 13:00 - 15:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

I 2017 markeres internasjonalt 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen. I anerkjennelsen av den brede samfunns-betydningen reformasjonen har hatt, arrangerer UiO en tverr-fakultær seminarrekke. 21. januar settes fokuset på reformasjon og teologi.

23 jan.
Tid og stad: 23. jan. 2017 - 24. jan. 2017, den Haag, Nederland

The EELS-conference is a Cooperation between the Dutch energy law assosiation NeVER, University of Oslo Scandinavian Institute of Maritime Law and University of Groningen and takes Place in den Haag, Netherlands January 23th-24th  2017.

24 jan.
Tid og stad: 23. jan. 2017 - 24. jan. 2017, den Haag, Nederland

The EELS-conference is a Cooperation between the Dutch energy law assosiation NeVER, University of Oslo Scandinavian Institute of Maritime Law and University of Groningen and takes Place in den Haag, Netherlands January 23th-24th  2017.

Tid og stad: 24. jan. 2017 12:15 - 13:15, Domus Nova. Rom 540

Tirsdagskaffeseminar.

Arrangementet er åpent for alle, og det er ingen påmelding.

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 25. jan. 2017 17:15 - 19:00, Kjerka, Domus Media vestfløy

Professor Ellen Eftestol-Wihelmsson diskuterer om klimamålsettningene kan og bør påvirke kontraktsretten, samt ulike metoder som kan utnyttes.

Tid og stad: 27. jan. 2017 12:00 - 14:00, Kjerka

Stipendiat Daniel Arnesson ved Nordisk institutt for sjørett presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

Tid og stad: 28. jan. 2017 13:00 - 15:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

I 2017 markeres internasjonalt 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen. I anerkjennelsen av den brede samfunns-betydningen reformasjonen har hatt, arrangerer UiO en tverr-fakultær seminarrekke. 28. januar settes fokuset på reformasjonen og de humanistiske fagene.

Tid og stad: 30. jan. 2017 12:00 - 13:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Ole Kristian Fauchald

Tid og stad: 30. jan. 2017 12:00 - 14:00, Norsk senter for menneskerettigheter, Cort Adelers gate 30

Hvordan kan aktuelle finansieringsmodeller utformes slik at de er i samsvar med menneskerettighetene og bidrar til inkludering? Spørsmålet er aktuelt i forbindelse med forslaget til en ny felles lov om tros- og livssynssamfunn som etter planen skal sendes ut på høring allerede i vår.