Arrangement

Kommande 5 dagar

02 mai.
Tid og stad: 2. mai. 2016 12:15 - 14:00, Meeting room, 3rd. floor, Domus Bibliotheca

PhD candidate Camilla Guldahl Cooper at the Norwegian Defence Command and Staff College and at the Department of Public and International Law is presenting her doctorate project "NATO Rules of Engagement: hostile intent, hostile act, self-defence and direct participation in hostilities".

Tid og stad: 2. mai. 2016 15:00 - 16:00, Seminar Room Asbjørn Eide, Cort Adelers gate 30

Jorunn J. Buckley, Professor of Religion Emerita, will hold a lecture about the Mandaeans, the third group of monotheists according to the Qur`an and their freedom of religion in the world today.

03 mai.
Tid og stad: 3. mai. 2016 12:00 - 13:00, Store møterom i 3.etg. Domus Bibliotheca

Professor Arvid Aage Skaar holder sin tiltredelsesforelesning med temaet Hvordan spare hundre millioner kroner i skatt - ved et pennestrøk? Rt-2015-1360 (Odfjell) og Rt-2015-1260 (Herkules). Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og stad: 3. mai. 2016 12:00 - 16:30, Kjerka, Domus Media west wing, Karl Johans gate 47, Oslo

The research groups in Natural Resources Law and Companies, Markets, Society and the Environment have the pleasure of inviting to a seminar on circular economy, with discussion after the presentations.

Tid og stad: 3. mai. 2016 12:15 - 13:15, Domus Nova rom 360

Digital Sårbarhet - Sikkert Samfunn

Tid og stad: 3. mai. 2016 14:15 - 16:15, Domus Nova, St. Olavs plass 5, 5th floor, room 571

MultiRights Seminar with Jan Petrov presenting his paper on 'Mechanisms of implementation of the European Courts of Human Rights case-law in the post-Brighton constellation'

04 mai.
Tid og stad: 4. mai. 2016 12:15 - 13:00, Domus Nova, St. Olavs plass 5, 5th floor, room 571

PluriCourts Seminar with Daniel Behn.

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 6. mai. 2016 - 7. mai. 2016, Barcelona, Pompeu Fabra University

This workshop will discuss how issues of legitimacy can be addressed by bringing to bear the value of non-domination and the Republican tradition of political thought.

Tid og stad: 9. mai. 2016 09:00 - 11:00, Finanstilsynet, Revierstredet 3, Oslo

Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø inviterer alle studenter som er interessert i selskapsrett, finansmarkedsrett og EU/EØS-rett til besøk hos Finanstilsynet.

 

Tid og stad: 9. mai. 2016 12:00 - 13:15, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Anne Robberstad

Tid og stad: 10. mai. 2016 12:00 - 13:00, Domus Nova, rom 582

Trine Baumbach fra Københavns universitet innleder. Kommentar ved Johan Boucht.

Tid og stad: 10. mai. 2016 12:00 - 13:30, Professorboligen, Stallen, Det juridiske fakultet, Karl Johans gate 47

Jan Helgesen og Anine Kierulf inviterer til MRforum.

Denne gangen tar vi for oss forholdet mellom terrorbekjempelse og ivaretakelse av rettsstatlige friheter. Vi tenker å se på Regjeringens nylige forslag til utvidede overvåkningsfullmakter,  i lys av Rolfsensakens generelle betraktninger om avveiningene mellom trygghet og frihet.