print logo

Arrangement

Kommande 5 dagar

i dag okt
Tid og stad: 27. okt. 2014 13:15 - 31. okt. 2014 14:00, Auditorium 7, DN.

Faggruppa har gleden av å invitere til FAGUKA 2014, og har invitert en rekke spennende foredragsholdere i uke 44.

Tid og stad: 30. okt. 2014 15:00 - 31. okt. 2014 16:00, Rom 231, Helga Engs hus, Universitetet i Oslo

Institutt for pedagogikk og Norsk senter for menneskerettigheter, med støtte fra Goethe-Instituttet, inviterer til et seminar om arbeidet til den tysk-amerikanske politiske tenkeren Hannah Arendt (1906-1975).

Tid og stad: 31. okt. 2014 09:00 - 17:00, Kjerka, Domus Media Vest

The conference will focus on recent developments concerning trade and foreign investment in the European Union. In particular, it will explore the extent of EU competence in the field of the CCP, the residual role of the Member States in respect of trade and investment, and the coverage and structural issues of future EU investment agreements.

03 nov
Tid og stad: 3. nov. 2014 12:00 - 17:00, Collett- og Cappelengården på Norsk Folkemuseum, Museumsveien 10.

4. november 1814 vedtok Stortinget en revidert grunnlov og Norge gikk inn i personalunion med Sverige. Dagen markeres med et seminar i Collett- og Cappelengården på Norsk Folkemuseum.

04 nov
Tid og stad: 4. nov. 2014 12:00 - 13:00, Møterommet i 3.etg. Domus Bibliotheca

Andreas Føllesdal innleder på engelsk over temaet før det åpnes for diskusjon og spørsmål. Nestleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 5. nov. 2014 09:00 - 13:00, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gt 47

Norsk senter for menneskerettigheter, Institutt for offentlig rett og Institutt for privatrett, alle Universitetet i Oslo, inviterer sammen med Barneombudet til en fagdag om barns rettigheter. Årets tema er barns rett til å si sin mening og bli lyttet til. 

Tid og stad: 5. nov. 2014 14:15 - 16:00, Rettshistorisk samling, 2. etg., Domus Bibliotheca, Det juridiske fakultet, Oslo.

Lansering av Hans Petter Gravers nye bok: Judges Against Justice, i Rettshistorisk Samling.

Tid og stad: 6. nov. 2014 - 7. nov. 2014, Florence

This colloquium will bring together judges and academics to discuss lessons learned concerning the role of the judiciary in protecting constitutionalism and human rights.

Tid og stad: 6. nov. 2014 09:00 - 7. nov. 2014 18:00, Harvard University

How and why do domestic actors use international Courts to advance or restrain sexual and reproductive rights? How can we study the phenomenon of legal mobilisation on a global, regional and national basis? These and other questions will be discussed at a two-day workshop in Boston.

Tid og stad: 6. nov. 2014 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Helena Lie Norum presenterer sin avhandling.