print logo

Arrangement

Kommande 5 dagar

27 apr
Tid og stad: 27. apr. 2015 12:00 - 14:00, Lødrupkjelleren, DM

Professor Christian Joerges, Hertha School of Government (Berlin), and Maurice Glasman, member of House of Lords and London Metropolitan University, will each give short opposing lectures on European Economic Politics, followed by a discussion.

Tid og stad: 27. apr. 2015 12:15 - 13:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca (2.etasje), Karl Johans gate 47

Innledning ved professor Aslak Syse, Institutt for offentlig rett.

28 apr
Tid og stad: 28. apr. 2015 12:00 - 13:00, Møterom 571 i 5.etasje i Domus Nova

Christina Voigt gir oss en statusrapport fra miljøpilaren av Pluricourts. Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og stad: 28. apr. 2015 12:15 - 13:15, Domus Nova

På seminaret skal Prof. Dr Nikolaus Forgo skal snakke om "Big Data and EU Data Protection Law". 

 

Tid og stad: 28. apr. 2015 14:15 - 16:00, St. Olavs plass 5. Domus Nova, 5th floor, room 571

The speaker in this MultiRights seminar is Andrew Drzemczewski, the Head of the Parlamentary Assembly’s Legal Affairs and Human Rights Department.

29 apr
Tid og stad: 29. apr. 2015 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Professor Már Jónsson (Háskóli Íslandsk) innleder.

Tid og stad: 29. apr. 2015 12:00 - 13:30, Rom 770, Domus Nova (Seminarrommet på IKRS)

Seminar with PhD research fellow Deniz Akin, NTNU (Institutt for tverrfaglige kulturstudier).

Tid og stad: 29. apr. 2015 12:15 - 13:15, St. Olavs plass 5. Domus Nova, 5th floor, room 571

During this PluriCourts lunch postdoctoral fellow Silje Aambø Langvatn will address the question of whether the Interantional Courts should should use public reason.

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 30. apr. 2015 09:00 - 10:00, Møterommet i 3.etg. Domus Bibliotheca

Hva vil det innebære å forandre dagens femårige masterprogram i rettsvitenskap til en modell basert på en bachelorgrad og en mastergrad (3+2-modell)? Christoffer Conrad Eriksen leder frokosten.

Tid og stad: 30. apr. 2015 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest

Vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, Morten Emil Eriksrud Bergan, presenterer sin masteravhandling.

Arrangementet er åpent for alle, inkludert studenter og eksterne.

Tid og stad: 30. apr. 2015 12:30 - 17:00, Hotell Bristol

Det andre årlige minneseminaret til Jon Bings minne avholdes på Jons fødselsdag 30.april.

Tid og stad: 4. mai. 2015 12:15 - 13:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca (2.etasje), Karl Johans gate 47

Innledning ved Sven Ole Fagernæs, tidligere regjeringsadvokat.

Tid og stad: 5. mai. 2015 08:00 - 11:00, Litteraturhuset

Hva bør være de viktiste elementene i en nasjonal tilnærming for å bedre menneskerettighetsvernet for eldre på norske sykehjem?