print logo

Arrangement

Kommande arrangement

Tid og stad: 10. aug. 2015 11:00 - 12:00, Gamle Festsal

På velkomstmøtet vil du få informasjon om studiestart, masterstudiet i rettsvitenskap og fadderveka. Møtet finn stad i Gamle Festsal i Domus Academica / Urbygningen.

Tid og stad: 10. aug. 2015 15:00, Universitetsplassen, Karl Johans gate 47

Universitetet ønsker deg som er ny student velkommen med en høytidelig markering av studiestart.

Tid og stad: 12. aug. 2015 11:15 - 13:00, Auditoriet i 7 etasje, Domus Nova

Er ungdomsstraffen et farvel med konfliktrådene slik vi kjenner de?

Tid og stad: 19. aug. 2015 14:15 - 16:00, Rettshistorisk Samling, Domus Bibliotheca

Invitasjon til lansering av boken "The Legal Politics of Neutrality in the Age of Privateering. Martin Hübner's Law of Neutrality and Prize", skrevet av Nora Naguib Leerberg.

Tid og stad: 20. aug. 2015 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Veilederseminar for veiledere og studenter. Åpent for alle.

Ved forskergruppeleder Beate Sjåfjell.