Arrangement

Kommande 5 dagar

23 okt.
Tid og stad: 23. okt. 2017 14:15 - 15:00, Auditorium 14, 2. etasje, Domus Bibliotheca

Marius Emberland holder sin prøveforelesning for stillingen som fast vitenskapelig ansatt innenfor fagområdet statsrett og menneskerettigheter. Forelesningen er åpen for alle.

26 okt.
Tid og stad: 26. okt. 2017 - 27. okt. 2017, The Hague

Conference on the legitimacy of "Unseen Actors" in International Adjudication. Organized by PluriCourts in cooperation with the Europa Instituut (Leiden University). 

Tid og stad: 26. okt. 2017 09:00 - 17:30, Kjerka, Domus Media, Karl Johans gate 47

Arbeidsrettsgruppens høstseminar 2017.

For inviterte deltakere.

Tid og stad: 26. okt. 2017 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Stipendiat Tim van Gerven, Amsterdam Universitet, innleder om «Cultivating Scandinavian Culture. Scandinavism and the Creation of a Scandinavian Identity in the Nineteenth Century».

Påmelding. 

Tid og stad: 26. okt. 2017 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Vitenskapelig assistent Andrea Dahlum, Institutt for privatrett, presenterer sitt tema for masteravhandling.

Tid og stad: 26. okt. 2017 12:15 - 13:15, Room 571, Domus Nova 5th floor, St. Olavs Plass 5

ICL Lunch with Fulbright Scholar Jacqueline McAllister.

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 27. okt. 2017 09:00 - 16:15, Ministry of Economic Development, Room “Gęsickiej”, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warsaw, Poland
International conference on Sustainability in Supply Chains on Friday 27 October 2017 in Poland.  
 
Wersja polska poniżej / For Polish see below.  
Tid og stad: 30. okt. 2017 09:00 - 16:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47

The Ryssdal seminar is an annual event which is primarily aimed at Norwegian judges. The seminar addresses the interface between international courts and Norwegian law. The seminar is co-hosted by the Norwegian Courts Administration.

Tid og stad: 31. okt. 2017 09:00 - 10:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Nikolai K. Winge innleder om temaet "Når departementet tolker loven feil. Om konsekvensene av 7000 ugyldige tillatelser i strandsonen".

Tid og stad: 31. okt. 2017 12:00 - 13:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Har EMD tolket retten til privatliv i arbeidsforhold så utvidende bestemmelsen nå også verner økonomiske og sosiale rettigheter?

Vitenskapelig assistent Kajsa Tafjord Normannseth presenterer avhandlingen sin.

Tid og stad: 31. okt. 2017 12:00 - 13:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Synnøve Ugelvik har tiltrådt som førsteamanuensis ved instituttet, og vil holde sin tiltredelsesforelesning. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.