print logo

Arrangement

Kommande arrangement

Tid og stad: 11. aug. 2014 11:00 - 12:00, Gamle Festsal

På velkomstmøtet vil du få informasjon om studiestart, masterstudiet i rettsvitenskap og fadderveka. Møtet finn stad i Gamle Festsal i Domus Academica / Urbygningen.

Tid og stad: 11. aug. 2014 15:00, Universitetsplassen, Karl Johans gate 47

Universitetet ønsker deg som er ny student velkommen med en høytidelig markering av studiestart.

Tid og stad: 14. aug. 2014 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Veilederseminar for veiledere og studenter. Åpent for alle.

Ved forskergruppeleder Beate Sjåfjell.

 

Tid og stad: 19. aug. 2014 14:15 - 16:00, Seminar Room, 4th Floor, St Olavs gate 23
Tid og stad: 21. aug. 2014 15:30 - 17:30, Kjerka, Domus Media vestfløy, Karl Johans gate 47, Oslo

Boken inneholder kommentarer til skipsarbeidsloven av 2013 med tilhørende endringer i skipssikkerhetsloven. Sammen fastsetter de det arbeidsrettslige vernet til sjøs.