Brannvern

Oppgaver og ansvar

Innmelding av feil og avvik

Som ansatt og student har du et ansvar for å melde ifra om forhold du ser eller hører om som påvirker brannsikkerheten.

Etasjekontakter

Alle bygninger har etasjekontakter. Disse har oppgaver knyttet til det forebyggende brannvernarbeidet, samt at de bistår ved evakuering.

Samlingsplasser

For å få bedre overblikk over situasjonen og de evakuerte skal alle som har evakuert ut gå videre til samlingsplass.