Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) - Medlemmer høsten 2017

Faste representanter:

 • Elisabeth Wenger-Hagene, fakultetets hovedverneombud samt verneombud IOR (leder av LAMU 2017)
 • Morten Slind Olsen, arbeidstakerrepresentant, verneombud Fakultetsadministrasjonen (valgt av og blant verneombudene ved fakultetet)
 • Oddrun Rangsæter, assisterende fakultetsdirektør
 • Teis Daniel Kjelling, kontorsjef SMR
 • Tor Inge Rosvoll, seksjonssjef IT-seksjonen
 • Thea Rabe, studentrepresentant (oppnevnt av Juridisk studentutvalg)

Vararepresentanter:

 • Kristine Nybø, verneombud IKRS (vara for Elisabeth Wenger-Hagene)
 • foreløpig ikke valgt (vara for Morten Slind Olsen) -
 • Lars Botten, seksjonssjef (vara for arbeidsgiverrepresentantene) 

Observatører med talerett:

 • Finn Arnesen, verneombud NIFS
 • Stephanie Schmölzer, verneombud IOR / Pluri Courts
 • Mona Østvang Ådum, verneombud IfP
 • Christian Boe Astrup, verneombud SMR
 • Ken Jansen, områdeleder Eiendomsavdelingen, driftsområde sentrum
 • Christine Skogrand Havgar, læringsmiljøkontakt ved fakultetet (i administrasjonen/Studieseksjonen)
 • Trine Evensen, fakultetets kontaktperson I Enhet for bedriftshelsetjeneste

 

Sekretær: Kari Hegerstrøm

Publisert 6. mars 2017 07:54 - Sist endret 31. aug. 2017 13:27