Ledige studentstillingar

Her finn du ledige studentstillingar ved Det juridiske fakultet

Er du interessert i ekspropriasjonsrett?

Da er dette stillingen for deg!

Søknadsfrist er 8. mars

Høyesteretts juridiske utredningsenhet har ledig stilling som studentutreder fra høsten 2018 for en juridisk student som skal skrive 60 poengs masteroppgave.

Stortingets utredningsseksjon har ledig stilling fra høsten 2018 som studentstipendiat for en juridisk student som skal skrive stor masteroppgave (60 poeng).

Søknadsfrist er 8. mars 2018

Det er ledig en stilling som vitenskapelig assistent (50 % stilling) innen helserett ved Institutt for offentlig rett. Søknadsfristen er torsdag 8. mars.

Er du interessert i energi, miljø og klima?

Har du lyst til å skrive stor masteroppgave (60 p)fra høsten 2018?

Da er dette stillingen for deg!

Er du interessert i energi, miljø og klima?

Har du lyst til å skrive stor masteroppgave (60 p) fra januar 2018?

Da er dette stillingen for deg!

Ved Nordisk institutt for sjørett er en halvdags studentstilling ledig fra høsten 2018 

Søknadsfristen er 8. mars 2018

Ved Senter for europarett er det ledig en halv stilling som vitenskapelig assistent fra høsten 2018. 

Ledige stillinger som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett høsten 2018

Søknadsfrist er 8. mars 2018

Søknad sendes på elektronisk skjema til k.m.p.davies@jus.uio.no

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. 

Felles svarfrist for alle våre stillinger er 19. mars kl.12:00.

Tiltredelse skjer etter nærmere avtale.

Søknadsfrist 8. mars 2018.

Vil du bidra i et spennende og viktig prosjekt? Vi har en ledig stilling fra august 2018 som vitenskapelig assistent i forskningsprosjektet Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART).

1-2 stillinger som vitenskapelig assistent (50 % stilling) for inntil ett år med oppstart høst 2018 lyses ut ved Institutt for offentlig rett. Søknadsfristen er 8.mars 2018 (midnatt, natt til fredag). Intervjuer gjennomføres onsdag 14. mars.

Søknadsfrist: 8. mars 2018

Institutt for privatrett lyser ut 3-4 stillinger som vitenskapelig assistent (50 % stilling) med oppstart i august 2018 og avslutning i juni 2019. 

Ved Nordisk institutt for sjørett er en halvdagsstilling for studenter ledig fra våren 2018 

Søknadsfristen er 13. september 2017