Vil du bli oppgaveretter eller kollokvieveileder ved siden av studiene høsten 2017?

Fakultetet har behov for nye oppgaverettere og kollokvieveiledere.

Oppgaveretter:

For å bli oppgaveretter kreves det at du har avlagt eksamen på 1. og 2. studieår med gode karakterer i samtlige juridiske fag (A eller/ og B, minst én A).

Som oppgaveretter vil du rette oppgaver på 1. og 2. studieår. For hvert studiesemester blir det typisk gitt to-tre kursoppgaver og tre fakultetsoppgaver knyttet til de ulike emnene.

Oppgavene rettes i Fronter, og studentene skal få skriftlige tilbakemeldinger på oppgavene.

Som oppgaveretter gir du tilbakemeldinger som skal sette studentene i stand til å forbedre seg og bli bedre oppgaveskrivere. Dette er en viktig oppgave både for fakultetet, juristprofesjonen og samfunnet. Som student og oppgaveretter vil du også kunne få faglig utbytte av å veilede andre.

Som oppgaveretter vil du få mulighet til å bli juristretter når du er ferdig med studiet, og da kunne rette kurs- og fakultetsoppgaver på 1. - 4. studieår.

Les mer om kravene til oppgaverettere.

 

Kollokvieveileder:

For å kunne bli veileder kreves det avlagt eksamen i JUS3111 med gode karakterer i samtlige juridiske fag. Det er en fordel om søkerne har erfaring som oppgaveretter.

Arbeidet som kollokvieveileder er en form for ledererfaring, som vil være av betydning i arbeidslivet senere. Tilbakemeldinger fra kollokvieveilederne viser at dette er en nyttig og lærerik erfaring å ha med seg også videre i studiet.

Hensikten med ordningen er å følge opp studentene på første studieår i Master i rettsvitenskap, og sørge for at de kollokverer strukturert fra starten av studiet. Gjennom dette vil man legge til rette for en god oppfølging av studentenes studie- og oppgaveløsningsteknikk.

Kollokviene starter fra uke 36 (4. – 8. september 2017).

 

Opplæring:

Fakultetet vil gi opplæring til de studentene som blir engasjert, opplæringen er obligatorisk.

For kollokvieveiledere:

Onsdag 30.8.2017, rom 202 St Olavs gate 23: Første samling for kollokvieveiledere ved Herman Bruserud. Oppmøtet lønnes med 2 timer (faktor 2).

Torsdag 19.10.2017, kl. 15-16, Rom 211 St. Olavs gate 23: Andre samling for kollokvieveiledere ved Herman Bruserud. Oppmøtet lønnes med 2 timer (faktor 2). 

For oppgaverettere:

Torsdag 31.8.2017, kl. 1015-14, Rom 202 St Olavs gate 23: Opplæring for nye oppgaverettere ved Birgitte Hagland. I forkant av møtet vil det sendes ut en del informasjon som man skal sette seg inn i.

Det vil være aktuelt med arbeid i følgende periode:

4. september - 15. november 2017.

 

Lønn:

Arbeidet som oppgaveretter lønnes med kr. 180,80 (brutto) per oppgave. Lønn for oppgaveretting utbetales fortløpende og så nært som mulig opp til utbetalingsfrister.

Arbeidet som kollokvieveileder lønnes med kr. 180,80 (brutto) per time, med faktor 2 for å dekke forberedelser.  Hver kollokviegruppe består av 6 studenter, og har en veiledningsramme på maks. 24 timer. Det er adgang til å holde veiledning for flere enn én gruppe dersom det er ledige grupper. 

Lønn for kollokvieveiledere utbetales på etterskudd og senest innen 30. november 2017.

 

Slik søker du:

Søknadsfristen er 22. juni 2017. Du søker ved å sende en e-post til Maria Haldeaki med tittel "Kollokvieveileder" eller /og «Oppgaveretter» ut fra hva du ønsker å søke på. 

Vi oppfordrer alle til å søke både stilling som kollokvieveileder og oppgaveretter, da vi har behov for studenter som kan fylle begge roller.

Publisert 13. juni 2017 08:42 - Sist endret 13. juni 2017 08:42