Vil du bli kollokvieveileder ved siden av studiene våren 2018?

Fakultetet har behov for nye kollokvieveiledere hvert semester.

For å kunne bli veileder kreves det avlagt eksamen i JUS3111 med gode karakterer i samtlige juridiske fag. Det er en fordel om søkerne har erfaring som oppgaveretter.

Arbeidet som kollokvieveileder er en form for ledererfaring, som vil være av betydning i arbeidslivet senere. Tilbakemeldinger fra kollokvieveilederne viser at dette er en nyttig og lærerik erfaring å ha med seg også videre i studiet.

Hensikten med ordningen er å følge opp studentene på første studieår i Master i rettsvitenskap, og sørge for at de kollokverer strukturert fra starten av studiet. Gjennom dette vil man legge til rette for en god oppfølging av studentenes studie- og oppgaveløsningsteknikk.

Kollokviene starter fra uke 5 (29. januar – 2. februar 2018). Det vil bli gitt opplæring i digitale hjelpemidler i uke 2.

 

Opplæring:

Fakultetet vil gi opplæring til de studentene som blir engasjert, opplæringen er obligatorisk.

Torsdag 01.02.2018, 1215-14 rom 543 DN: Første samling kollokvieveiledere, samlingen ledes av Herman Bruserud. Oppmøtet lønnes med 2 timer (faktor 2).

Torsdag 22.03.201, kl. 1215-14, rom 543 DN: Andre samling kollokvieveiledere ved Herman Bruserud. Oppmøtet lønnes med 2 timer (faktor 2). 

Opplæring i digitale hjelpemidler: Opplæring blir gitt i uke 2.

 

Lønn:

Arbeidet kan forventes utført i perioden fra og med uke 6 til og med uke 16: 20. april.

Arbeidet som kollokvieveileder lønnes med kr. 180,80 (brutto) per time, med faktor 2 for å dekke forberedelser.  Hver kollokviegruppe består av 6 studenter, og har en veiledningsramme på maks. 24 timer. Det er adgang til å holde veiledning for flere enn én gruppe dersom det er ledige grupper. 

Lønn for kollokvieveiledere utbetales på etterskudd og senest innen 30. april 2018.

 

Slik søker du:

Søknadsfristen er mandag 20. november 2017.

Du søker ved å sende en e-post til Maria Haldeaki med tittel "Kollokvieveileder". 

Publisert 31. okt. 2017 09:45 - Sist endret 6. nov. 2017 10:46