Vil du bli oppgaveretter ved siden av studiene?

Fakultetet har behov for nye oppgaverettere som kan tiltre umiddelbart.

Som oppgaveretter har du mulighet til å rette oppgaver på 1. og 2. studieår. For hvert studiesemester blir det typisk gitt to-tre kursoppgaver og tre fakultetsoppgaver spredd på de ulike emnene. Som oppgaveretter skal du gi studentene tilbakemeldinger som skal sette studentene i stand til å forbedre seg og bli bedre oppgaveskrivere. Dette er en viktig oppgave både for fakultetet, juristprofesjonen og samfunnet. 

Fakultetet vil gi veiledning til dem som blir engasjert og de vil bli bedt om å rette umiddelbart etter det. 

Som oppgaveretter vil du få mulighet til å bli juristretter når du er ferdig med studiet og fortsatt fyller opp tilsvarende karakterkrav, og da kunne rette kurs- og fakultetsoppgaver på 1.- 4. studieår til høyere honorar.

Kvalifikasjoner:

For å bli oppgaveretter kreves det at du har avlagt eksamen på 1. og 2. studieår med gode karakter i samtlige juridiske fag. 

Lønn: Arbeidet som studentretter lønnes med kr 179,00 (brutto) per oppgave.

Søknadsfrist: 22. mars 2017

Søknad og CV sendes via epost til Maria Haldeaki (maria.haldeaki@jus.uio.no) med tittel "Studentretter"

Publisert 16. mars 2017 15:15 - Sist endret 16. mars 2017 15:22