Alle einingar ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet har tilhald i dei gamle universitetsbygningane i sentrum og i andre  bygningar nær sentrum av Oslo.

Kart

Senter for framifrå forsking

Einingar underlagd institutta

Fakultetsadministrasjonen

Bibliotek

Juridisk bibliotek

 

Publisert 5. nov. 2009 16:09 - Sist endra 29. nov. 2013 17:58