print logo

Personer

Søk etter ansatte og studenter

Personer 1 - 50 av 387
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Veslemøy Aga Aga, Veslemøy Rådgiver +47-22842091 veslemoy.aga@nchr.uio.no
Bilde av Kirsten Al-Araki Al-Araki, Kirsten hovedbibliotekar +47-22859742 +47 482 35 065 k.h.al-araki@ub.uio.no
Almaas, Lillian M. Stang Rådgiver +47-22859547 l.m.s.almaas@jus.uio.no
Bilde av Ivar Alvik Alvik, Ivar Førsteamanuensis +47 22859437 ivar.alvik@jus.uio.no Kontraktsrett, Internasjonal investeringsrett, Petroleumsrett, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal)
Bilde av Kjetil Fiskaa Alvsåker Alvsåker, Kjetil Fiskaa Rådgiver +47-22842033 k.f.alvsaker@nchr.uio.no
Bilde av Kristian Andenæs Andenæs, Kristian Professor +47-22850105 kristian.andenas@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Flyktninger, Minoriteter, Rettsliggjøring, Velferdsrett
Bilde av Mads Andenæs Andenæs, Mads Professor +47-22859382 +47 46624550 mads.andenas@jus.uio.no Europarett, Familie- og arverett, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Konkurranse, Komparativ rett, Markedsrett, Menneskerettigheter, Selskapsrett
Bilde av Mads Henry Andenæs Andenæs, Mads Henry Professor emeritus +47 - 22 85 97 35 m.h.andenas@jus.uio.no Rettskildelære, Selskapsrett, Kontraktsrett, Tredjemannsvern
Bilde av Ingrid Wang Andersen Andersen, Ingrid Wang Stipendiat +47-22850245 91582255 i.w.andersen@jus.uio.no Forvaltningsrett, Naturressursrett, Miljørett
Bilde av Anna Andersson Andersson, Anna Stipendiat 42078 +47 41281826 anna.andersson@nchr.uio.no Humanitærrett, Menneskerettigheter, Konflikt, Folkerett
Bilde av Bård Anders Andreassen Andreassen, Bård Anders Professor +47-22842003 +47-22842001 b.a.andreassen@nchr.uio.no Human rights, regime theory, development, democratisation/governance, legal empowerment
Andresen, Steinar Professor II +47 67111922 steinar.andresen@fni.no
Bilde av Linn Cecilie Anker-Sørensen Anker-Sørensen, Linn Cecilie Stipendiat l.c.anker-sorensen@jus.uio.no Selskapsrett
Bilde av Finn Arnesen Arnesen, Finn Professor - leder Senter for europarett 228 59613 482 500 45 finn.arnesen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, Petroleumsrett
Bilde av Gørill Arnesen Arnesen, Gørill Rådgiver +47-22859346 gorill.arnesen@jus.uio.no forskerutdanning, ph.d., forskningsadministrasjon
Bilde av Daniel Arnesson Arnesson, Daniel Stipendiat +47-22859741 +47 980 65 238 daniel.arnesson@jus.uio.no Energirett, miljørett, komparativ rett, internasjonal rett, utvikling og fattigdom
Bilde av Camilla Arnøy Arnøy, Camilla Førstekonsulent +47-22859748 +47 91347271 camilla.arnoy@jus.uio.no Arrangementer, Innkjøp, HR-portal, Studieadministrasjon
Bilde av John Asland Asland, John Professor +47-22859775 john.asland@jus.uio.no Familie- og arverett
Bilde av Knut D.  Asplund Asplund, Knut D. Prosjektleder, Indonesia-programmet 22 84 20 77 k.d.asplund@nchr.uio.no Indonesia
Bilde av Christian Boe Astrup Astrup, Christian Boe Seniorrådgiver, forskning og formidling +47 22 84 20 52 +47 930 30 015 c.b.astrup@nchr.uio.no Menneskerettigheter, Kommunikasjon, Forskningsformidling, Foto, Grafisk profil, Internkommunikasjon, Nettredaktør, Pressekontakt, Samfunnskontakt, Konferanser
Bilde av Ina Marie Ausland Ausland, Ina Marie Førstekonsulent +47 22859178 i.m.ausland@jus.uio.no
Bilde av Inge Lorange Backer Backer, Inge Lorange Professor +47-22859646 i.l.backer@jus.uio.no Lovgivningslære, Miljørett, Forvaltningsrett, Sivilprosess, Barnerett
Bilde av Cecilia Marcela Bailliet Bailliet, Cecilia Marcela Professor +47 22850234 c.m.bailliet@jus.uio.no Folkerett, Menneskerettigheter, Flyktningerett, Fred
Bilde av Cecilie Figenschou  Bakke Bakke, Cecilie Figenschou Leder- Kinaprogrammet +47 22 84 20 01/18 +47 99 78 76 44 c.f.bakke@nchr.uio.no Internasjonale relasjoner, utdanningssamarbeid, FN, Menneskerettigheter, Kina, CSR
Bilde av Catherine Banet Banet, Catherine Førsteamanuensis +47-22859614 +47 970 73 844 catherine.banet@jus.uio.no Energirett, Petroleumsrett, Miljørett, Europarett, EØS-rett
Bedoya Sanchez, Shakira Maria Postdoktor +47 22850247 s.m.b.sanchez@jus.uio.no
Bilde av Anne Kjersti Befring Befring, Anne Kjersti Stipendiat +47-22859429 a.k.befring@jus.uio.no
Bilde av Daniel Friedrich Behn Behn, Daniel Friedrich Postdoktor +47-22859194 d.f.behn@jus.uio.no
Bilde av Tarjei Bekkedal Bekkedal, Tarjei Førsteamanuensis +47-22859601 tarjei.bekkedal@jus.uio.no Europarett, Forvaltningsrett, Ytringsfrihet, Familie- og arverett
Bekken, Anne Gunn Berge Hovedbibliotekar +47-22850096 a.g.b.bekken@ub.uio.no Bibliotek, BIBSYS
Bilde av Julia R Bennin Bennin, Julia R vitenskapelig assistent 468 28 822 j.r.bennin@student.jus.uio.no Naturressursrett, Ekspropriasjonsrett
Bilde av Morten Emil Eriksrud Bergan Bergan, Morten Emil Eriksrud Vitenskapelig assistent 22859294 48129519 m.e.e.bergan@student.jus.uio.no Bankrett, Finansrett
Bilde av Trygve Bergsåker Bergsåker, Trygve Professor +47-22859703 trygve.bergsaker@jus.uio.no Kontraktsrett
Bilde av Giuseppe Bianco Bianco, Giuseppe Stipendiat +47-22859732 giuseppe.bianco@jus.uio.no
Bilde av Mahin Dokht Bina Bina, Mahin Dokht Førstekonsulent +47-22859826 m.d.bina@nchr.uio.no Regnskap, HR-bilag
Bilde av Gøril Bjerkan Bjerkan, Gøril Stipendiat +47-22859687 +47-91730632 goril.bjerkan@jus.uio.no Erstatningsrett, Konkurranse, Rettsøkonomi
Bilde av Henrik Bjørnebye Bjørnebye, Henrik Førsteamanuensis +47-22859740 +47-90640229 henrik.bjornebye@jus.uio.no Energirett, EU-rett, EØS-rett, Petroleumsrett, Kontrakter og avtaler
Bilde av Elisabeth Perioli Bjørnstøl Bjørnstøl, Elisabeth Perioli Rådgiver +47-22842001 e.p.bjornstol@nchr.uio.no
Bilde av Oda Marie Sverdstad Bjørvik Bjørvik, Oda Marie Sverdstad Sekretær o.m.s.bjorvik@ub.uio.no
Bilde av Sverre Blandhol Blandhol, Sverre Professor +47 22850215 900 37 326 sverre.blandhol@jus.uio.no Kontraktsrett, Forhandlinger, Etikk, Retorikk, Tvisteløsning, Miljørett, Europarett
Bilde av Erik Boe Boe, Erik Professor emeritus +47 22859442 e.m.boe@jus.uio.no Forvaltningsrett
Bilde av Isabel Mota Borges Borges, Isabel Mota Stipendiat +47-22842062 i.m.borges@jus.uio.no
Bilde av Inga Bostad Bostad, Inga Direktør +47-22842035 +47-22842001 +47-93085191 inga.bostad@nchr.uio.no Filosofi, Språkfilosofi, Skeptisisme, Anvendt filosofi, Anderledeshet, Pedagogisk filosofi, Erkjennelsesteori, Menneskerettigheter, Disibilty Studies, Dannelse
Bilde av Lars Botten Botten, Lars Seksjonssjef økonomi 22859525 95835448 l.c.botten@jus.uio.no
Bilde av Johan Boucht Boucht, Johan Førsteamanuensis +47-22859499 johan.boucht@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Konstitusjonell rett
Bilde av Jonas Brandal Brandal, Jonas Sekretær 98879991 jonas.brandal@student.jus.uio.no
Bilde av Herman Bruserud Bruserud, Herman Førsteamanuensis +47-22859705 herman.bruserud@jus.uio.no Kontraktsrett, Erstatningsrett, Tingsrett, Avtalerett, Kjøpsrett, Enterpriserett
Bilde av Karin Maria Bruzelius Bruzelius, Karin Maria Høyesterettsdommer 22859590 k.m.bruzelius@jus.uio.no
Bilde av Hans Christian Bugge Bugge, Hans Christian Professor emeritus +47 22850227 h.c.bugge@jus.uio.no Miljørett, Forvaltningsrett, Naturressursrett
Bilde av Hans Jacob Bull Bull, Hans Jacob Professor emeritus +47-22 85 97 51 +47-920 37 884 h.j.bull@jus.uio.no Sjørett, Petroleumsrett, Forsikringsrett, Sjøforsikringsrett, Transportrett