Personer - Side 7

Søk etter ansatte og studenter

Personer 301 - 350 av 390
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Bodil Silset Silset, Bodil Fungerende kontorsjef +47-22859731 +47-90013905 bodil.silset@jus.uio.no
Bilde av Nicolas Amilien Simon Simon, Nicolas Amilien Vitenskapelig assistent 22859297 n.a.simon@student.jus.uio.no
Bilde av Lasse Simonsen Simonsen, Lasse Professor +47-22859702 lasse.simonsen@jus.uio.no Kontraktsrett
Bilde av Beate Sjåfjell Sjåfjell, Beate Professor +47-22859381 +47-95931283 b.k.sjafjell@jus.uio.no Rettsøkonomi, Selskapsrett, Europarett, Miljørett, Internasjonal privatrett
Skeie, Victoria Vitenskapelig assistent +47-22850063 victoria.skeie@jus.uio.no
Bilde av May-Len Skilbrei Skilbrei, May-Len Instituttleder +47-22850110 m.l.skilbrei@jus.uio.no Marginalisering, Kjønn, Kriminologi og rettssosiologi, Europarett
Bilde av Trond Skjeie Skjeie, Trond Seniorrådgiver +47-22859304 93600519 trond.skjeie@jus.uio.no Økonomistyring, anskaffelser, ledelse, Budsjett, planarbeid, Regnskap, Virksomhetsstyring
Bilde av Jørgen Sørgard Skjold Skjold, Jørgen Sørgard Stipendiat +47-22859482 j.s.skjold@jus.uio.no Maktbruk, Represalier, Sanksjoner, Folkerett
Bilde av Kristin Skjørten Skjørten, Kristin Professor II +47-22850066 90412960 +47 90412960 krskjor@jus.uio.no Barnerett, Rettssosiologi, Kriminologi
Skogrand Havgar, Christine Rådgiver 22 85 98 55 c.s.havgar@jus.uio.no studieveiledning, opptak, læringsmiljøkontakt, Si fra-systemet
Bilde av Nils Gunnar Skretting Skretting, Nils Gunnar Stipendiat +47-22859660 +47-99568978 n.g.skretting@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Statsforfatningsrett, Konstitusjonell rett, Rettskildelære
Bilde av Lisbeth Fullu Skyberg Skyberg, Lisbeth Fullu Forsker - rettssosiologi 938 80 742
Bilde av Arvid Aage Skaar Skaar, Arvid Aage Professor +47-22845560 a.a.skaar@jus.uio.no Skatterett
Bilde av Eivind Smith Smith, Eivind Professor +47-22859418 eivind.smith@jus.uio.no Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett
Bilde av Peter Scharff Smith Smith, Peter Scharff Professor +47-22850158 p.s.smith@jus.uio.no Straff, Menneskerettigheter, Fengselstraff, Krigsforbrytelser
Solbakken, Synne Resepsjonist 22850101 synne.solbakken@student.jus.uio.no
Bilde av Gunnhild Storbekkrønning Solli Solli, Gunnhild Storbekkrønning Stipendiat +47-22850235 g.s.solli@jus.uio.no Tingsrett, Forvaltningsrett, Naturressurser
Bilde av Ragnhild Sollund Sollund, Ragnhild Professor +47-22850124 +47-92863397 ragnhild.sollund@jus.uio.no Rettsstaten, Kriminalitet og avvik, Marginalisering, Kjønn, Kriminologi og rettssosiologi
Bilde av Trond Solvang Solvang, Trond Professor +47-228 59672 +47-915 35 608 trond.solvang@jus.uio.no Kontraktsrett, Erstatningsrett, Sjørett, Rettsfilosofi, Exfac, Tvisteløsning, Voldgift, Idrettsjus
Bilde av Taylor St. John St. John, Taylor Postdoktor +47-22859431 t.s.john@jus.uio.no
Bilde av Karianne Stang Stang, Karianne Førstekonsulent +47-22850083 karianne.stang@jus.uio.no
Bilde av Endre Stavang Stavang, Endre Professor +47-22859719 +47-97179848 endre.stavang@jus.uio.no Tingsrett, Erstatningsrett, Naturressurser, Rettsøkonomi
Bilde av Kristin Steen Slåttå Steen Slåttå , Kristin Avdelingsleder +47 22859861 k.s.slatta@jus.uio.no Eksamen, Emner, Vitnemål, Studieplaner, Regelverk, kvalitetssystem
Bilde av Tonje Stegavik Stegavik, Tonje Vitenskapelig assistent +47 22859451 tonje.stegavik@jus.uio.no
Bilde av Christine Ødegaard Sten Sten, Christine Ødegaard Rådgiver +47-22845778 22845778 c.o.sten@jus.uio.no studiestart, infosenter, digitale hjelpemidler, studieinformasjon
Bilde av Geir Stenseth Stenseth, Geir Førsteamanuensis +47-22859609 geir.stenseth@jus.uio.no Tingsrett
Stensrud, Gina Vitenskapelig assistent gina.stensrud@student.jus.uio.no
Bilde av Jo Martin Stigen Stigen, Jo Martin Professor +47-22850244 j.m.stigen@jus.uio.no internasjonal strafferett, Strafferett og straffeprosess, Folkerett
Stordrange , Caroline Bang Stipendiat - Permisjon +47 22859678 c.b.stordrange@jus.uio.no Selskapsrett
Bilde av Vibeke Blaker Strand Strand, Vibeke Blaker Professor +47-22842092 +47-90204160 v.b.strand@jus.uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Arbeidsrett, Menneskerettigheter, Kvinnerett, Statsrett, Velferdsrett
Bilde av Anne-Brit Strandset Strandset, Anne-Brit Seniorkonsulent +47-22859872 a.b.strandset@jus.uio.no
Bilde av Ulf Stridbeck Stridbeck, Ulf Professor +47-22859405 ulf.stridbeck@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Rettssosiologi, Rettspsykologi
Bilde av Tone Sverdrup Sverdrup, Tone Professor +47-22859781 tone.sverdrup@jus.uio.no Familie- og arverett
Bilde av Aslak Syse Syse, Aslak Professor emeritus +47-22859484 aslak.syse@jus.uio.no Helserett, Velferdsrett, Diskriminerings- og likestillingsrett
Bilde av Tara Søderholm Søderholm, Tara Vitenskapelig assistent +47-22850142 tara.soderholm@jus.uio.no
Sønneland, Helge Rådgiver +47-22850080 helge.sonneland@jus.uio.no
Bilde av Anniken Sørlie Sørlie, Anniken +47-22842044 anniken.sorlie@jus.uio.no LHBTI-rettigheter, Likestillings- og diskrimineringsrett, Menneskerettigheter
Saatchi, Zoha Shima Høegh-Omdal Overingeniør Lokal-IT, IT-tjenester, Brukeradministrasjon, Utskrift, AV-tjenester, Telefoni
Bilde av Mark Taylor Taylor, Mark Postdoktor +47-22859732 mark.taylor@jus.uio.no selskapsrett, regulering, Folkerett, strategic litigation
Bilde av Sara Tesfai Tesfai, Sara Førstekonsulent +47-22859371 sara.tesfai@jus.uio.no Maritime Law, Studieadministrasjon, LLM
Bilde av John Todd Todd, John Stipendiat +47-22850221 john.todd@jus.uio.no
Bilde av Simon Torp Torp, Simon Vitenskapelig assistent simon.torp@student.jus.uio.no
Bilde av Natalia Torres Zuniga Torres Zuniga, Natalia Stipendiat +47-22842058 +4745279506 n.t.zuniga@nchr.uio.no
Bilde av Eirik Torsvoll Torsvoll, Eirik Forskningskonsulent +47 22850245 eirik.torsvoll@jus.uio.no
Bilde av Olav Torvund Torvund, Olav Professor +47-22850095 +47-90121357 olav.torvund@jus.uio.no Rettsinformatikk, Immaterialrett, Avtalerett, Formuerett, Immaterialrett, Kjøpsrett, Kontraktsrett, obligasjonsrett, Rettsinformatikk
Bilde av Luca Tosoni Tosoni, Luca Stipendiat +47 22850093 luca.tosoni@jus.uio.no Rettsinformatikk
Bilde av Tommy Tranvik Tranvik, Tommy Forsker +47-22850099 tommy.tranvik@jus.uio.no Personvern
Træet, Steinar Vitenskapelig assistent 22859747 99408831 steinar.traet@student.jus.uio.no
Bilde av Bård Sverre Tuseth Tuseth, Bård Sverre Stipendiat +47-22859494 b.s.tuseth@jus.uio.no Rettshistorie
Bilde av Sébastien Tutenges Tutenges, Sébastien Postdoktor sebastien.tutenges@jus.uio.no