Personer med emneord «Overvåking og personvern»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Heidi Mork Lomell Lomell, Heidi Mork Instituttleder +47-22850139 +47-97039629 h.m.lomell@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Kriminalitet og avvik, Overvåking og personvern, Rettsstaten