print logo

Administrasjonsseksjonen

Administrasjonsseksjonen har ansvaret for arkiv, personal og forskningsadministrasjon.

Personer 1 - 12 av 12
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Gørill Arnesen Arnesen, Gørill Rådgiver +47-22859346 gorill.arnesen@jus.uio.no forskerutdanning, ph.d., forskningsadministrasjon
Bilde av Jenny Graver Graver, Jenny Rådgiver +47-22842051 jenny.graver@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering
Gärtner, Anna Clarissa Førstekonsulent +47-22856606 a.c.gartner@jus.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Sykmelding, Forskerutdanning, Ph.d., Utlysninger
Hartvig, Gunnar Rådgiver +47-22845587 gunnar.hartvig@jus.uio.no ePhorte, arkiv
Bilde av Kari Amby Røine Hegerstrøm Hegerstrøm, Kari Amby Røine Rådgiver +47-22859349 +47-93428689 k.a.r.hegerstrom@jus.uio.no HMS, Eiendomsforvaltning, Arealplanlegging, Flytting, Arbeidsmiljø, LAMU, Verneorganisasjon, Inneklima, Brannvern
Bilde av Eirik Haakstad Haakstad, Eirik Seksjonssjef +47-22859331 +47-95701101 eirik.haakstad@jus.uio.no Ledelse, Personaladministrasjon, Organisasjonsutvikling, HR-system, Valg, Fakultetsstyret
Kalveland, Liv Førstekonsulent +47-22845908 22 84 59 08 liv.kalveland@jus.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Tilsettingsrådet
Bilde av Hanna Karv Karv, Hanna Rådgiver +47-22859413 hanna.karv@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering
Bilde av Katrine Hoel Paulsen Paulsen, Katrine Hoel Førstekonsulent +47-22859523 k.h.paulsen@jus.uio.no
Bilde av Randi Rørlien Rørlien, Randi Rådgiver +47-22851980 randi.rorlien@jus.uio.no
Bilde av Mari  Theodorsen Theodorsen, Mari Personalrådgiver +47-22859358 mari.theodorsen@jus.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Opprykk
Bilde av Gro Tømmereek Tømmereek, Gro Førstekonsulent +47-22859841 gro.tommereek@jus.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Tilsettingsrådet