print logo

Eksamensseksjonen

Eksamensseksjonen er ansvarlig for planlegging og avvikling av samtlige eksamener ved fakultetet, og er i tillegg ansvarlig for utstedelse av grader og vitnemål. Ansvarsfelt fremgår av informasjonen om hver enkelt medarbeider.