Axel Hjelme

Førstekonsulent - Eksamensseksjonen
Telefon +47-22859854
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Academica 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet

Arbeidsområder

  • Administrativt ansvarlig for JUR5060
  • Eksamensansvarlig for engelske valgemner
  • Godksriving av ekstern avlagte emner
Publisert 15. mai 2015 10:42 - Sist endret 28. sep. 2016 10:12