print logo

Kommunikasjonsseksjonen

Våre ansvarsområder er utvikling, drift og redaksjonell styring av fakultetets nettsider, informasjons- og kommunikasjonsarbeide, opplæring, bruk og koordinering av studieadministrative verktøy ved  fakultetet. I tillegg har seksjonen ansvar for oppfølging av personvernarbeidet ved fakultetet.

Felles kontaktinformasjon: kommunikasjonsseksjonen@jus.uio.no

Vi har egne kontaktadresser for henvendelser om Felles Studentsystem og Web