Kommunikasjonsseksjonen

Kommunikasjonsseksjonen har det faglige ansvaret for fakultetets kommunikasjonsaktiviteter, og redaksjonelt ansvar for fakultetets trykte og elektroniske informasjon.  

Vi har gir kommunikasjonsfaglige råd, gjennomfører opplæringstiltak og gir kommunikasjonsfaglig støtte  til- og i organisasjonen.

I tillegg har seksjonen ansvar for oppfølging av personvernarbeidet ved fakultetet.

Felles kontaktinformasjon: kommunikasjonsseksjonen@jus.uio.no

Vi har egen kontaktadresse for henvendelser om Web

Personer 1 - 4 av 4
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Eva Dobos Dobos, Eva Rådgiver +47-22859316 +47-95144481 eva.dobos@jus.uio.no
Bilde av Egil Jahren Jahren, Egil Rådgiver +47-22850047 97977122 97977122 egil.jahren@jus.uio.no Nettpublisering, studieinformasjon, sosiale medier, web
Bilde av Jorunn Kanestrøm Kanestrøm, Jorunn Rådgiver +47-22850050 +47-98808769 jorunn.kanestrom@jus.uio.no Internkommunikasjon, Nettredaktør, Forskningsformidling, Kommunikasjon
Bilde av Steinar Hafto Myre Myre, Steinar Hafto Seksjonssjef +47-22850032 +47-92415962 s.h.myre@jus.uio.no Kommunikasjon, Internkommunikasjon, Pressekontakt, Nettpublisering, Sosiale medier