Framside

Forskingsemna våre

Menneskerettar HandelStrafferettInvesteringMiljøResearch Topic 5: ModellarResearch Topic 1: OpphavResearch Topic 2: FunksjonResearch Topic 3: EffektResearch Topic 4: Legitimitet

PluriCourts studerer internasjonale domstolars legitimitet frå rettslege, statsvitskaplege og filosofiske perspektiv. Senteret forskar på om påstandar om manglande legitimitet har normativt, empirisk og juridisk grunnlag, for å forstå og vurdere korleis internasjonale domstolar kan og bør reagere og korleis dei faktisk reagerer.

PluriCourts forskar på fleirdimensjonale legitimitetsstandardar. Dette inkluderer maktfordeling på fleire nivå, sjølvstende og ansvarsplikt, prestasjon og komparative fortrinn. PluriCourts har òg som mål å finne fram til  mønsterpraksis og modellar for å etablere, betre eller avskaffe internasjonale domstolar.
 

Prosjekt

  • State Consent to International Jurisdiction: Conferral, Modification and Termination
  • Responses to the 'legitimacy crisis' of international investment law (LEGINVEST)
  • Judicial Dialogues on the Rule of Law (avslutta)
  • MultiRights (avslutta)

Publikasjonar