Forsiden

Vi forsker på

Pluricourts-modelMenneskerettar HandelStrafferettInvesteringMiljøResearch Topic 5: ModellarResearch Topic 1: OpphavResearch Topic 2: FunksjonResearch Topic 3: EffektResearch Topic 4: Legitimitet

Siden den kalde krigens slutt er det etablert internasjonale domstoler og domstolsliknende organer innenfor mange saksområder.

Med utgangspunkt i juss, statsvitenskap og filosofi gransker PluriCourts legitimiteten til dette globale domstolsverket.

Fokus er på fem underspørsmål knyttet til domstoler i fem sektorer.

Les mer på våre engelske hovedsider.