Webpages tagged with «Menneskerettigheter»

Published Oct. 13, 2016 9:21 AM

Paneldebatt om oppgjøret etter andre verdenskrig i Norge. Geir Ulfstein moderer samtalen mellom Hans Petter GraverIrene Levin og Bjørn Westlie