Erfaringer med det norske etterkrigsoppgjøret

Paneldebatt om oppgjøret etter andre verdenskrig i Norge. Geir Ulfstein moderer samtalen mellom Hans Petter GraverIrene Levin og Bjørn Westlie

 
Download media file
Tags: Menneskerettigheter
Published Oct. 13, 2016 9:21 AM - Last modified Oct. 13, 2016 9:21 AM