English version of this page

Om PluriCourts

PluriCourts er et Senter for fremragende forskning ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

PluriCourts er finansiert av Norges forskningsråd.

Ledelse

PluriCourts ledes av direktør, assisterende direktør og fem koordinatorer, samt en administrativ leder.

De blir veiledet av en vitenskapelig komité. Styret ved institutt for offentlig rett er også PluriCourts' styre.

Forskningsplan

PluriCourts forskningsplan

Strategi

Strategidokumenter, årsrapporter og andre styringsdokumenter.

Contact

PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet

Besøksadresse

St. Olavs plass 5, 5. etg
Oslo

Postadresse:

Postboks 6706
St. Olavs plass
0130 OSLO

Telefon: +47 22 85 94 21
Fax:  +47 22 85 94 20

E-post: pluricourts@jus.uio.no

Faktura (pdf)

Må merkes med kontaktpersonens navn og sendes per epost til:  fakturamottak@admin.uio.no

Les mer

Fakturaadresse:

Universitetet i Oslo
Regnskapsseksjonen - Sentralt fakturamottak
Postboks 1074 Blindern
0316 OSLO, Norway