Strategi

Her finner du strategidokumentene til PluriCourts, Det juridiske fakultet og Universitetet i Oslo.

PluriCourts

Se PluriCourts sin forskningsplan (PFD, engelsk).

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet skal ivareta sitt nasjonale ansvar for juridisk kunnskap og forskning, og styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsfakultet gjennom nært samspill mellom forskning, innovasjon, utdanning og formidling, og samtidig medvirke til å styrke Universitetet i Oslo sin internasjonale posisjon på disse områdene.

Det juridiske fakultet sin strategiplan (PDF)
Universitetet i Oslo sin strategiplan

Publisert 12. des. 2014 10:02