Personer

Ledelse

Bilde av Andreas Føllesdal

Føllesdal, Andreas
Direktør
Professor I filosofi

andreas.follesdal@jus.uio.no

Legitimitet

Menneskerettigheter

Image of Geir Ulfstein

Ulfstein, Geir
Visedirektør
Professor i rettsvitenskap

geir.ulfstein@jus.uio.no

Handel

Menneskerettigheter

Baetens, Freya
Koordinator
Professor i rettsvitenskap

freya.baetens@jus.uio.no

Handel

Investeringer

 Image of Cecilia Marcela Bailliet

Bailliet, Cecilia M.
Koordinator
Professor i rettsvitenskap

c.m.bailliet@jus.uio.no

Internasjonal strafferett
Bilde av Ole Kristian Fauchald

Fauchald, Ole Kristian
Koordinator
Professor i rettsvitenskap

o.k.fauchald@jus.uio.no

Investeringer

Naurin, Daniel
Koordinator
Professor i statsvitenskap

daniel.naurin@jus.uio.no

Funksjon

Effekt

Image of Christina Voigt  

Voigt, Christina
Koordinator
Professor i rettsvitenskap                       

christina.voigt@jus.uio.no

Miljø                                     

Postdoktorer

Behn, Daniel

d.f.behn@jus.uio.no

Investeringer

Szilàrd Gàspàr-Szilàgyi

szilard.gaspar-szilagyi@jus.uio.no

Investeringer
Image of Silje Aambø Langvatn

Langvatn, Silje Aambø

s.a.langvatn@jus.uio.no

Legitimitet

Internasjonal strafferett

Lyder Hermansen, Silje Synnøve

s.s.l.hermansen@stv.uio.no

Funksjon

Effekt

Nicholson, Joanna

joanna.nicholson@jus.uio.no

Internasjonal strafferett

Pérez-Léon Acevedo, Juan Pablo

j.p.p.l.acevedo@jus.uio.no

Internasjonal strafferett
Image of Matthew William Saul

Saul, Matthew

m.w.saul@jus.uio.no

Menneskerettigheter
Image of Theresa Squatrito

Squatrito, Theresa

theresa.squatrito@jus.uio.no

Effekt

Menneskerettigheter

Handel

Internasjonal strafferett

St. John, Taylor

t.s.john@jus.uio.no

Investeringer

Zang, Michelle Q. 

qingzi.zang@jus.uio.no

Handel

Zysset, Alain

alain.zysset@jus.uio.no

Menneskerettigheter

Internasjonal strafferett

Stipendiater

Image of Tarald Laudal Berge       

Berge, Tarald Laurdal  

t.l.berge@stv.uio.no

Investeringer                             
Image of Rosa Manzo

Manzo, Rosa

rosa.manzo@jus.uio.no                                     

Miljø
Bilde av Øyvind Stiansen

Stiansen, Øyvind                                           

oyvind.stiansen@stv.uio.no  

Menneskerettigheter

Forskere

Røsæg, Erik

Professor

erik.rosag@jus.uio.no 

 

Forskningsassistenter

Strømmen, Ester Jørgensen

e.e.j.strommen@jus.uio.no

Internasjonal strafferett

Studenter / Vitenskapelige Assistenter

Campbell, Marcelo

m.a.n.campbell@jus.uio.no

Handel

Czelusniak, Tanja Erika Andersen

t.e.a.czelusniak@student.jus.uio.no    

 

Administrasjon

Marit Fosse  - i permisjon

Førstekonsulent

marit.fosse@jus.uio.no

 

Johnsen, Siri

Avdelingsleder

siri.johnsen@jus.uio.no 

 
 

Letourneau-Tremblay, Laura

Førstekonsulent

 

                                                 

Schmölzer, Stephanie

Seniorkonsulent

Stephanie.schmolzer@jus.uio.no

 

 

Scientific Advisory Committee

Navn Institusjon

Arntzen, Wenche Elizabeth

Dommer, Høyesteretten

Keller, Helen

Dommer, Den europeiske menneskerettsdomstolen

Paulus, Andreas

Dommer, Den tyske forfatningsdomstolen

Sandberg, Kirsten

Professor i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Medlem i FNs barnekomite

Simma, Bruno

Professor i rettsvitenskap, University of Michigan
Tidligere dommer, Den internasjonale domstolen

Simmons, Beth

Professor i statsvitenskap, Harvard University

Tasioulas, John

Professor i politikk, filiosofi og rettsvitenskap, King's College London

 

Affilierte forskere

Name Institusjon
Başak Çalı                                               Førsteamanuensis, Koç University
Hveem, Helge Professor emeritus, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Langford, Malcolm Førsteamanuensis, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Maliks, Reidar

Førsteamanuensis, Institutt for filosofi, ide- og kunsthustorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

Nollkaemper,André

Professor i folkerett, visedekan for forskning, Det juridiske fakultet, Universitetet i Amsterdam

Ruud, Morten Spesialrådgiver, Justis- og beredskapsdepartementet
Semb, Anne Julie Professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Voeten, Erik

Peter F. Krogh Associate Professor of Geopolitics and Global Justice, studiedirektør, Georgetown University

Young, Oran R.

Professor og visedirektør, Bren Program on Governance for Sustainable Development, Universitetet i California, Santa Barbara

Published Sep. 16, 2013 11:04 AM - Last modified Sep. 1, 2017 10:13 AM