Personer

Ledelse

Bilde av Andreas Føllesdal

Føllesdal, Andreas
Direktør
Professor i filosofi

andreas.follesdal@jus.uio.no

Legitimitet

Menneskerettigheter

Image of Geir Ulfstein

Ulfstein, Geir
Visedirektør
Professor i rettsvitenskap

geir.ulfstein@jus.uio.no

Handel

Menneskerettigheter

Baetens, Freya
Professor i rettsvitenskap

freya.baetens@jus.uio.no

Havrett

Handel

Investeringer

Bilde av Ole Kristian Fauchald

Fauchald, Ole Kristian
Professor i rettsvitenskap

o.k.fauchald@jus.uio.no

Investeringer

Naurin, Daniel
Professor i statsvitenskap

daniel.naurin@jus.uio.no

Funksjon

Effekt

Image of Christina Voigt  

Voigt, Christina
Professor i rettsvitenskap                       

christina.voigt@jus.uio.no

Miljø                                     

Postdoktorer

Behn, Daniel

d.f.behn@jus.uio.no

Investeringer

Szilàrd Gàspàr-Szilàgyi

szilard.gaspar-szilagyi@jus.uio.no

Investeringer
Image of Mikael Holmgren

Holmgren, Mikael

mikael.holmgren@jus.uio.no

 
Image of Silje Aambø Langvatn

Langvatn, Silje Aambø

s.a.langvatn@jus.uio.no

Legitimitet

Internasjonal strafferett

Image of Silje Synnøve Lyder Hermansen

Lyder Hermansen, Silje Synnøve

s.s.l.hermansen@stv.uio.no

Funksjon

Effekt

Nicholson, Joanna

joanna.nicholson@jus.uio.no

Internasjonal strafferett

Pérez-Léon Acevedo, Juan Pablo

j.p.p.l.acevedo@jus.uio.no

Internasjonal strafferett
Image of Antoinette Scherz

Scherz, Antoinette

antoinette.scherz@jus.uio.no

 

Legitimitet

St. John, Taylor

t.s.john@jus.uio.no

Investeringer

Zang, Michelle Q. 

qingzi.zang@jus.uio.no

Handel

Stipendiater

Image of Tarald Laudal Berge       

Berge, Tarald Laurdal  

t.l.berge@stv.uio.no

Investeringer                             
Image of Rosa Manzo

Manzo, Rosa

rosa.manzo@jus.uio.no                                     

Miljø
Bilde av Øyvind Stiansen

Stiansen, Øyvind                                       

oyvind.stiansen@stv.uio.no  

Menneskerettigheter

Forskere

 

Chavez, Leiry

Stipendiat

Leiry.Cornejo@EUI.eu

 

Menneskerettigheter
 

Gyöngyi, Petra

Stipendiat

petra.gyongyi@jus.uio.no

 

Menneskerettigheter
Bilde av Jeffrey Kahn

Kahn, Jeffrey

Professor (Fulbright)

jeffrey.kahn@jus.uio.no

 

Menneskerettigheter
Image of Carola Lingaas

Lingaas, Carola

Stipendiat

carola.lingaas@jus.uio.no

 

Internasjonal strafferett
Image of Jacqueline Ransome McAllister

McAllister, Jacqueline

Førsteamanuensis (Fulbright)

j.r.mcallister@jus.uio.no

 

Internasjonal strafferett

Røsæg, Erik

Professor

erik.rosag@jus.uio.no 

 

Havrett
Image of Matthew William Saul

Saul, Matthew

Forsker

m.w.saul@jus.uio.no

Menneskerettigheter

Strømmen, Ester Jørgensen

Forsker

e.e.j.strommen@jus.uio.no

Internasjonal strafferett
Vegard Tørstad

Tørstad, Vegard

Stipendiat

Vegard.Torstad@EUI.eu

 

Studenter / Vitenskapelige Assistenter

Campbell, Marcelo

m.a.n.campbell@jus.uio.no

Handel

Czelusniak, Tanja Erika Andersen

t.e.a.czelusniak@student.jus.uio.no    

 
Image of Stein Arne Brekke

Brekke, Stein Arne

s.a.brekke@jus.uio.no

 

Administrasjon

Marit Fosse  

Seniorkonsulent

marit.fosse@jus.uio.no

 

Johnsen, Siri

Avdelingsleder

siri.johnsen@jus.uio.no 

 

 

Scientific Advisory Committee

Navn Institusjon

Arntzen, Wenche Elizabeth

Dommer, Høyesteretten

Keller, Helen

Dommer, Den europeiske menneskerettsdomstolen

Paulus, Andreas

Dommer, Den tyske forfatningsdomstolen

Sandberg, Kirsten

Professor i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Medlem i FNs barnekomite

Simma, Bruno

Professor i rettsvitenskap, University of Michigan
Tidligere dommer, Den internasjonale domstolen

Simmons, Beth

Professor i statsvitenskap, Harvard University

Tasioulas, John

Professor i politikk, filiosofi og rettsvitenskap, King's College London

 

Affilierte forskere

Name Institusjon
Başak Çalı                                               Professor, Koç University
Hveem, Helge Professor emeritus, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Langford, Malcolm Professor, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Maliks, Reidar

Førsteamanuensis, Institutt for filosofi, ide- og kunsthustorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

Nollkaemper,André

Professor i folkerett, visedekan for forskning, Det juridiske fakultet, Universitetet i Amsterdam

Ruud, Morten Spesialrådgiver, Justis- og beredskapsdepartementet
Semb, Anne Julie Professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Voeten, Erik

Peter F. Krogh Associate Professor of Geopolitics and Global Justice, studiedirektør, Georgetown University

Young, Oran R.

Professor emeritus, Universitet i California, Santa Barbara

Published Sep. 16, 2013 11:04 AM - Last modified May 4, 2018 7:43 AM