Forskingstema 3: Effekt

PluriCourts forskar på effekten av internasjonale domstolar ut frå fleire standardar, inkludert rettsverknad, - etterleving, og dei faktiske verknadene ’på bakken’ av domstolane.

  • Kvifor oppfyller nokre nasjonale domstolar, statlege organ og andre aktørar vedtaka i domstolane meir enn andre?
  • Korleis kan ulike nasjonale organ og aktørar samhandle og påverke domstolane?
  • Bidreg domstolane til å løyse dei utfordringane dei vart oppretta for å handtere?

 

 

Publisert 16. sep. 2013 12:43 - Sist endret 5. mars 2018 11:35