Forskingstema 2: Funksjon

Dette forskingstemaet kombinerar juridisk forsking og statsvitskap for å finne ut kvifor og korleis statar etablerte internasjonale domstolar med ei viss makt i einskilde sektorar - men ikkje i andre.

Ein sentral føresetnad for legitimiteten til ein domstol er at han er etablert på eit akseptabelt vis. For internasjonale domstolar tyder det blant anna at statar har samtykka til dei.
 

 

 

Publisert 16. sep. 2013 12:43 - Sist endret 5. mars 2018 11:35