Menneskerettar

Internasjonale menneskerettsdomstolar opererer på fleire nivå: nasjonalt, regionalt og internasjonalt. Nokre statar har byrja å stille spørsmål ved legitimiteten til domstolane.

Professor Andreas Føllesdal er koordinator for forskinga på menneskerettar.

Eitt døme på dette er ein tvil om profesjonaliteten i desse organa.

Eit anna døme er korleis internasjonale domstolar kan gripe inn i demokratiske avgjerdsprosessar.

 

Mer om dette på vårt engelske nettsted.

Publisert 16. sep. 2013 12:43 - Sist endret 9. jan. 2014 16:27