Forskingstema 5: Modellar

Vi søkjer å trekkje slutningar om korleis internasjonale domstolar kan betrast, både kvar enkelt og på tvers av sektorar.

Nokre foreslår at statar bør ta attende meir kontroll over internasjonale domstolar, ved å spesifisere normene og deira saklege virkefelt, avgrense verksemda deira ved hjelp av nærleiksprinsippet, eller ved å endre reglane for oppnemninga av dommarar.

Andre hevdar at ikkje-statlege aktørar skal ha meir å seie, sidan dei skal representere nokre partar betre enn statar kan gjere.

Atter andre oppfordrar til betre ansvarlighetsmekanismer. PluriCourts vil vurdere desse forslaga.

 

Les mer på vår engelske nettside.

Publisert 16. sep. 2013 12:43 - Sist endret 31. okt. 2013 10:24