Strafferett

Dei internasjonale straffedomstolane skal fremja fred og forsoning ved å førebyggje  krigsbrotsverk, brotsverk  mot menneskja og folkemord.

Professor Cecilia Bailliet er koordinator for forskinga på internasjonal strafferett.

Etableringa av dei internasjonale straffedomstolane blir ofte hylla som eit stor framsteg i folkeretten.

Samstundes blir prosedyrane deira kritisert. Dei internasjonale domstolane blir òg skuldgjeve for at det blir ein geografisk ubalanse i kva for saker som blir valt. Dei blir òg kritisert til tider for å virke mot  si meining.

 

Les mer på vårt engelske nettsted.

Publisert 16. sep. 2013 12:43 - Sist endret 31. okt. 2013 10:15