print logo

Forside

Studier

Master (1 1/2 - 2 år)

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen menneskerettigheter

 

Ledige studentstillinger ved SMR

Forskning

Tater/romani-rapporten er levert

-Myndighetenes politikk overfor taterne/romanifolket har gjennom store deler av forrige århundre vært totalt mislykket og nedbrytende.
Denne knusende dommen kommer fra Knut Vollebæk, leder for det regjeringsoppnevnte Tater/romaniutvalget som første juni leverte sin rapport (NOU 2015:7) med funn og konklusjoner til statsråd Jan Tore Sanner. (foto:CBA).

Aktuelle saker

Menneskerettighetsprisen

UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond deles ut årlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder. Prisen er på 30.000 kroner og et litografi av Frans Widerberg.

Personer

Finn ansatte og studenter

Årbok om menneskerettigheter i Norge 2014

Årboka for 2014 er den siste i en serie på i alt 11 bøker, publisert av Norsk senter for menneskerettigheter som Nasjonal institusjon i årene 2004-2014. Fullstendig oversikt. 

Tjenester og verktøy

Arrangementer

31 aug
08:00, Norwegian Centre for Human Rights, Seminar room Asbjørn Eide 251, first floor
01 sep
Norwegian Centre for Human Rights, Seminar room Asbjørn Eide 251, first floor
02 sep
Norwegian Centre for Human Rights, Seminar room Asbjørn Eide 251, first floor