print logo

Forside

Studier

Master (1 1/2 - 2 år)

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen menneskerettigheter

Forskning

Grunnloven - hvilke rettigheter kommer med?

2013-utgaven av Årbok om menneskerettigheter i Norge ble lansert for et meget godt besøkt Litteraturhus i slutten av mars. Temaet for årets årboklansering var inkluderingen av et nytt menneskerettighetskapittel i Grunnloven, med spesielt fokus på økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. 

Aktuelle saker

Menneskerettighetsprisen

UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond deles ut årlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder. Prisen er på 30.000 kroner og et litografi av Frans Widerberg.

 

Personer

Finn ansatte og studenter

Arrangementer

07 mai
12:00, Asbjørn Eide Seminar Room 251, SMR, Cort Adelers Gate 30
21 mai
01 sep
08:00, Seminarrom Asbjørn Eide
02 sep
Seminarrom Asbjørn Eide

Nasjonal institusjon

Norsk senter for menneskerettigheter har inntil videre status som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Tater-/romaniutvalget

Tater-/romaniutvalgets hovedoppgave er å undersøke og beskrive utviklingen av norske myndigheters, institusjoners, organisasjoners og andre virksomheters politikk og tiltak overfor taterne/romanifolket frem til i dag.